Den første elferja var på veg til Molde – stoppet på verksted i Gibraltar

foto