Mener disse alternativene er langt billigere og bedre

foto
Terje Tovan i MUM lanserte to alternative fastlandsforbindelser for Gossen og Otrøya. Foto: Kjell Langmyren