Høyesterett opphevet dom – må møtes på nytt i retten