Søkte om å få selge alkohol fra selvbetjente kasser - kommunen sa nei

foto