Driften av Trollstiganlegget skal lyses ut på anbud