Formannskapet ville gå i dialog med Mace-utviklerne – den eneste som stemte mot var ordføreren

foto