Utvider med 80 barnehageplasser – slik blir plasseringa