Seks søkere vil bli avdelingsleder for tjenesten – se lista