Moldemann blir teknosjef i verksemd med fleire tusen tilsette

foto
Helge Storøy har doktorgrad frå NTNU i Trondheim og erfaring som leiar i IKT-sektoren i europeiske og globale leiarstillingar. Foto: MARIT HEIENE