Heimevernet ute, men opprettholder egen beredskap

foto