Disse får fritak for eiendomsskatt i Molde – se hele listen