Røkke-selskap kjøper svensk jaktområde fra Røkke-selskap etter reaksjoner