LESERINNLEGG

Bilbransjen og bilistenes krav til politikerne

Klimasuksess: – Ikke i noe annet land har flere innbyggere tatt modige klimavalg og satset på ny utslippsfri teknologi i bilene sine enn i Norge. Bilen er en klimasuksess, skriver Bent Erik Heimen.   Foto: Gorm Kallestad/NTB

Leserinnlegg

Det finnes 2,8 millioner personbiler i landet vårt. Det er ganske mange velgere. Bilen har blitt et hett tema i valgkampen. La oss ikke glemme at bilen har blitt en klimasuksess.

Bilen betyr frihet og glede. Men først og fremst er bilen et verktøy for å få hverdagen til å gå opp for folk i hele det langstrakte landet vårt. Bilen er en forutsetning for mobilitet og økonomisk vekst. At det kan bo folk i hele Norge. At vi kan ha et aktivt næringsliv i hele landet. For å si det enkelt – uten bilen stopper Norge.

Bompenger er noe politikerne diskuterer så busta fyker. Noen vil stanse veiutbyggingen, andre vil bygge mer. Hvordan og hvor raskt skal vi få bygget ut nok hurtigladere i det langstrakte landet vårt er et annet valgkamptema. Helt fra starten av valgkampen har bilen vært høyt oppe på agendaen. Det engasjerer både folk og politikerne våre.

Det som diskuteres mest er spørsmålet om når det skal komme moms på elbilene. Det vil skje i fremtiden. At også elbilene får moms. Dette forstår og aksepterer også vi i bilbransjen. Men mange av partiene vil ha moms allerede nå. Det synes vi er lite klokt og alt for tidlig. Det er jo først nå modellutvalget av elbiler som passer vanlige familier her i Møre og Romsdal for alvor har begynt å komme. Til nå er det i byene folk har nytt godt av fordelene. Før folk distriktene får sjansen til å skaffe den elbilen vi trenger, vil mange politikere nå starte med å fjerne fordelene. Er det rettferdig?

Mange i Norge tror at vi har en veldig ny og fin bilpark. Kanskje spesielt journalistene og politikerne i hovedstaden. De er jo om ringet av alle de flotte nye elbilene som nå er på markedet i hverdagen sin. Men her i fylket er elbilandelen av total bilpark fortsatt bare 8,13%

Sannheten er ikke den vi får inntrykk av i hovedstadspressen. Snittalderen på bilene i Norge øker. Gjennomsnittsbilen i Norge er over 10 år. I de minste kommunene i Norge er den over 12 år. Får man ned snittalderen på bilparken med bare ett år tilsvarer det en årlig reduksjon på flere hundre tusen tonn CO2. Snittalderen på norske biler er 18,2 år når de vrakes. Eller rettere sagt gjenvinnes. Men dette er for sent. Her må noe gjøres. Vi må få ryddet de minst ivaretatte og mest forurensende bilene av veien raskere. Da får vi ikke bare ned utslippene, men også antallet alvorlig skadde og drepte i trafikken. Unntaket er selvfølgelig de godt ivaretatte entusiastbilene våre. Disse er kultur. Disse må bevares.

Bent Erik Heimen.  Foto: Olav Skjegstad

En samlet bilbransje og dem som representerer bileierne i landet vårt mener det er på tide at bilen får en annerkjennelse. Ikke motsatt. Bilen kan ikke være politikernes huggestabbe lenger. Ingen andre sektorer har klart å kutte utslippene like raskt som bilbransjen. Og dette gjelder ikke bare elbil. Også på nye bensin og dieselbiler går utslippene ned- særlig kombinert med hybridteknologi. En teknologi som fortsatt er aktuell for mange.

Ikke i noe annet land har flere innbyggere tatt modige klimavalg og satset på ny utslippsfri teknologi i bilene sine enn i Norge. Bilen er en klimasuksess.

For å fortsette klimasuksessen bilen har blitt. For å sørge for at vi stadig får en nyere, renere og sikrere bilpark i landet vårt har en samlet bransje stilt seks krav til politikerne. Uavhengig om vi får et regjeringsskifte eller ikke. Kravene stilles av Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening og NAF.

1. Bilen er en klimasuksess og gir hele samfunnet og enkeltpersoner bevegelsesfrihet.

Bilen er både nødvendig og et samfunnsgode. Den miljøvennlige og trygge bilen vil sikre at fremtidens bilbruk blir bærekraftig. Bilen må derfor planlegges inn med en sentral posisjon i all by- og landutvikling innenfor mobilitet og transport, både for mennesker og gods. Dette må anerkjennes politisk og ligge til grunn for all bilpolitikk.

2. Innfasing av mva. på elbil kan ikke starte før 2024.

Myndighetene bør vente til 2024 med å starte innfasingen av elbilmoms. Andelen elbiler i bilparken er fremdeles lav, særlig i distriktene. Lavere produksjonskostnader og større utvalg av elbiler sørge for å opprettholde salget slik at momsen kan fases inn uten en generell økning av bilavgiftene.

3.Det må etableres et helhetlig og tilstrekkelig ladenettverk.

For å holde tritt med utviklingen i antall elbiler må vi få fart på ladeutbyggingen. Norge mangler om lag 1100 hurtigladere for å ha et godt nok ladenettverk allerede, ifølge beregninger gjort av NAF (mai 2021). Frem til 2025 må det etableres 3000 nye hurtig- og lynladere. I april 2021 vedtok et samlet Storting å be regjeringen «sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy». Arbeidet må starte umiddelbart.

4.En belønningsordning for fornyelse av bilparken må etableres.

De siste tjue årene har snittalderen for bilparken steget med ett år. Det er i distriktene at bilparken er eldst. Selv om gjennomsnittlig vrakingsalder er 18,2 år, er en stor andel av bilparken i Norge er over 20 år. Det må innføres en ordning som bidrar til å få de eldste, minst trafikksikre og mest forurensende bilen ut av veien.

5.2025-målet er oppnådd selv om det selges en mindre andel plug-in hybrider.

Myndighetene må regne 2025-målet som oppnådd, selv med en andel ladbare hybrider på 5-10 prosent av nybilsalget. Avgiftsfordelene på ladbar hybrid bør videreføres og innrettes slik at de med lang elektriske rekkeviddene kommer best ut. Det gjør at den lille andelen som ikke ønsker eller finner en elektrisk bil tilpasset deres behov kan velge en lavutslippsbil, og dermed bidra til å fornye bilparken.

6. Bilpolitikken må være forutsigbar. Alle endringer må skje i små steg.

Forutsigbarhet må ligge til grunn for fremtidens bilavgifter. Vi mener følgende prinsipper bør legges til grunn i et bilavgiftssystem:

a) De samlede bilavgiftene bør holdes om lag på et nivå som i dag (2021)

b) Bilavgiftene bør ligge på bruk og belastning, ikke på kjøp og eie. Det skal ikke innføres en engangs-

avgift på nullutslippsbiler.

c) Samferdselsinvesteringer bør i hovedsak være fellesskapsfinansiert.

For å konkretisere disse prinsippene fram mot – og etter – 2025 bør det settes ned et utvalg bestående av interessenter, forbrukerorganisasjon og bransje-aktører.

Bent Erik Heimen

Nordmøre og Romsdal Bilbransjeforening

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal