Tovans kampanje mot Møreaksen

Daglig leder: Harald Espeland er daglig leder for Møreaksen AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Terje Tovan leder kampanjen «Møre uten Møreaksen» (MuM). 17.april i år rykket han/MuM inn helsides annonser i regionavisene her i fylket med et budskap som helt åpenbart må tolkes som et forsøk på å sverte Møreaksen. I annonsene forsøker han å:

 • Fremstille fjordkryssingen på Møreaksen som kr 5 milliarder dyrere enn den er.
 • Fremstille det som om prioritering av fjordkryssingen er et «one man show» fra Helge Orten til tross for at dette er en vedtatt prioritering fra et stort flertall på Stortinget.
 • Fremstille det som om fjordkryssingen skal «kuppe» størstedelen av midlene for E39 Ålesund-Molde, til tross for at det er i tråd med Stortingets prioritering å starte med å bygge fjordkryssingen.
 • Fremstille det som om Eksportveien E136 blir skadelidende av bevilgninger til Møreaksen.
 • Fremstille det som om Halsafjordsambandet og andre veiprosjekter på Nordmøre fortrenges pga Møreaksen.
 • Fremstille det som om Hafast og andre veiprosjekter på Sunnmøre blir fortrenges pga Møreaksen.
 • Fremstille det som om handelen i Molde taper til Moa.
 • Fremstille det som om det vil koste kr 500 t/r Vestnes-Molde i bompenger, til tross for at de offisielle tallene viser kr 144 en vei.
 • Fremstille det som om Årø flyplass vil tape pga Møreaksen.
 • Fremstille det som om sykehuset på Hjelset vil tape pga Møreaksen.
 • Fremstille det som om Møreaksen skal gå i deler av Moldemarka, til tross for at Statens Vegvesen har endret på forslaget til kommunedelplan.
 • Fremstille det som om 4-felts veg langs Fannestranda i Molde skyldes Møreaksen, og at det da er Møreaksens feil at Retiro-området i Molde taper og aleen hugges ned.
 • Han drar det faktisk så langt at han påstår: «Ta vare på Molde – Si nei til Møreaksen!».
 • I tillegg fremstiller han Romsdalsaksen med altfor lave kostnadstall kontra de offisielle tallene fra Statens Vegvesen.

Åpent brev til fylkesordfører Tove Lise Torve

Hva mener Møre og Romsdal fylkeskommune om Harald Espeland og Møreaksen AS sin opptreden?
Disse annonsene har Terje Tovan presentert som første tiltak i kampanjen sin, som da skulle følges opp to dager senere med neste tiltak: En meningsmåling.

Ikke representativ for Møre og Romsdal
Før målingen skal presenteres skriver han bl.a. følgende på MuM sin Facebook-gruppe:

· «Sannsynligvis historiens største meningsmåling i Møre og Romsdal. Vi har sett litt på hvilke andre store undersøkelser som er gjort de siste årene med Møre og Romsdal som nedslagsfelt» (29.04.21) og så han sammenligner den med andre målinger som har vært representative for hele Møre og Romsdal.

· «Det er bare å stålsette seg – for snart får vi vite svaret på hva folket i Møre og Romsdal ønsker seg» (29.04.21)

Samtidig kommer det frem at målingen kun skal tas opp i et utvalg av kommuner som Tovan selv har valgt ut. Den skal altså ikke være representativ for Møre og Romsdal, men han fremstiller det som den største i Møre og Romsdal og at den skal gi svar på hva folket i Møre og Romsdal ønsker seg.

Hvis en slik fremstilling hadde fått lov å bli presentert uten motforestillinger, og feste seg som et inntrykk av målingen, ville det ha vært en feilaktig fremstilling av hva denne målingen faktisk er. Dette kunne ikke aksepteres. Og da dette ble påpekt, så svarte også Norstat tydelig på forhånd: Nei, dette er ikke en representativ måling for Møre og Romsdal. Den er kun representativ for de kommunene som MuM/Terje Tovan hadde valgt ut.

Det var også merkelig at enkelte kommuner som har høye medlemstall på MuM skulle tilgodeses med svært mange svar i målingen, mens store kommuner som f.eks. Hustadvika ikke skulle få svare. Samtidig har jeg hele veien vært helt tydelig på at jeg har full tillit til at Norstat gjør en seriøs og redelig jobb innenfor det utvalget de er satt til å undersøke. Og det har de gjort. Problemet er at Tovan kun har valgt ut noen kommuner, samtidig som han har fremstilt det som om målingen skal gi svaret på «hva folket i Møre og Romsdal ønsker seg». Dette var noen nødt til å si fra om at ikke stemmer.

Kunnskapsrike kommuner?
Det har fremdeles ikke kommet noe godt svar fra Terje Tovan om hvorfor mange kommuner er utelatt. Romsdals Budstikke spurte bl.a. om hvorfor Hustadvika var utelatt. Tovan svarte da bl.a. at Hustadvika har lite pendling over Romsdalsfjorden. Men hvis dette var kriteriet for å bli valgt ut av Tovan, så blir listen over kommuner som er valgt ut enda mer spesiell. Mener Tovan at innbyggere fra bl.a. Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Kristiansund og Tingvoll pendler mer over Romsdalsfjorden enn folk fra Hustadvika? Videre hevder Tovan at: «Vi har valgt å ta med kommuner som i større eller mindre grad påvirkes av E39-traseen. Det er i flere av disse at engasjementet og kunnskapsnivået om fjordkryssingen også er størst». Hva ligger til grunn for Tovan sin vurdering av kunnskapsnivået og engasjementet i kommunene?

Folkeopprør mot ferge?
Under presentasjonen av målingen viser Tovan tydelig hva som er intensjonen bak. Det gjør han ved å presentere den samlede oppslutningen om «Romsdalsaksen + ferge» (68 %) som et «folkeopprør» mot Møreaksen. Men han presenterer f.eks. ikke oppslutningen om «Romsdalsaksen + Møreaksen» (65 %) som et folkeopprør mot ferge.

For bare 8 måneder siden gikk Tovan ut med en stor sak i Romsdals Budstikke med følgende budskap: «Glem Møreaksen! Glem Romsdalsaksen! Sats på ferge…». Det kunne da kanskje være på sin plass at han benyttet presentasjonen av målingen til å reflektere litt rundt hva den viser om hans eget standpunkt fra august 2020. Men det gjør han ikke. Han bruker målingen – og annonsene – kun til å sverte Møreaksen.

Som daglig leder i Møreaksen AS mener jeg det er riktig å si fra når noen som kaller seg «Møre uten Møreaksen» agerer på denne måten overfor veiprosjektet Møreaksen.

(I sitt siste leserinnlegg henvender Tovan seg til største aksjonær i Møreaksen AS. Han henvender seg da til Fylkeskommunen som «klart største» aksjonær. Dette er feil. Det er Molde kommune som er største aksjonær i Møreaksen AS.)

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

-------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal