Åpent brev til fylkesordfører Tove Lise Torve

Hva mener Møre og Romsdal fylkeskommune om Harald Espeland og Møreaksen AS sin opptreden?

LEDER FOLKEAKSJON: Terje Tovan.  Foto: Bjorn Brunvoll

Leserinnlegg

Møreaksen AS har hovedsakelig eiere bestående av offentlige instanser. Klart største eier er M&R Fylkeskommune. Blant private eiere finner vi øverst Sparebanken Møre og dernest Sparebank1 SMN.

Det er nylig lagt frem en meget stor undersøkelse i regi av Norstat som viste at Møreaksen har oppslutning blant 24% av innbyggerne med bopel i kommuner i M&R som til sammen har 161.000 innbyggere.
Aldri før er så mange innbyggere i fylket spurt om aksevalget for E39 over Romsdalsfjorden:

Legger fram stor undersøkelse om Møreaksen – får kraftig kritikk på forhånd

Allerede før meningsmålingen til Møre uten Møreaksen (MuM) blir offentliggjort fredag, kommer det kritikk fra Møreaksen. – Er ikke Møreaksen fornøyd med gjennomføringen, kan vi spleise på en ny runde sammen, svarer Terje Tovan.
På den bakgrunn ber vi om at fylkesordføreren uttaler seg om daglig leder Harald Espeland sin aktivitet i det offentlige rom. Spesielt gjelder dette hans aktiviteter for å diskreditere MuM sin undersøkelse dagen før undersøkelsen om fjordkryssingen skulle offentliggjøres.

Det refereres spesielt til følgende uttalelse til Romsdals Budstikke: «Intensjonen til MuM er åpenbart å sverte Møreaksen maksimalt». Uten grunnlag, og helt feilaktig anklager han videre Norstat og undersøkelsen for å ha metodefeil. Han uttaler i den forbindelse: «Det øker mistanken om at det er en form for manipulert framstilling».

Er en slik opptreden i tråd med fylkeskommunens forventninger til ledelsens ivaretakelse av selskapets intensjoner og omdømme?

På vegne av

Folkeaksjonen MuM

12328 medlemmer / borgere

Terje Tovan

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal