LESERINNLEGG

Vern Moldemarka!

Leserinnlegg


Engasjementet til Friluftsrådet, Moldemarkas Venner, DNT Romsdal og Naturvernforbundet for å stoppe alternativet med åpen E 39 i Moldemarka vest, ved Kringstadsetra, fortjener full støtte. Moldemarka er viktig. Moldemarka er en verdi på mange plan for moldes befolkning. I dag til rekreasjon, identitet, tilhørighet og inspirasjon for oss som bor her og for reiselivet, der er barndomslandet….Historisk var den en viktig utmarksressurs for byens gardbrukere og andre og mye, mye mer, akkurat som Moldeholmene. Her nevnes vannforsyning, tidlig elektrisitet, turisme og hytte- og friluftsliv. Moldemarkas verdi forplikter alle. Den skal ikke tukles med bit for bit men vernes som helhet. Bevar stillheten og utsikten uten inngrep.

Moldemarka er med å forme det store, varierte og vakre romsdalske landskapsrommet! I syd ligger fjellrekka, fra de ville nesten alpine taggene i øst til de lavere kystfjella i vest. Fjorden med de skogkledte «øer» og den lille byen ved foten av den skogkledte frodige lave Moldemarka og «heia» bak fra Julsundet til Skaret, er det tredje karakteristiske trekket. I avisa Dagen, utgitt i Bergen i 1885, stod det at «Molde er Norges vakreste by. Det går ikke an å disputere derom.» Det er grunn til å tro har journalisten som skrev det har sett byen og naturen rundt som en helhet. Noe annet er nesten umulig både historisk og i vår tid.

Det var også en slik stedsanalyse og helhetssyn som lå til grunn for gjenoppbyggingen av byen etter siste krig og som etter mitt syn i større grad bør ligge til grunn i vår arealplanlegging. Mange av disse kvalitetene har vi vært flinke til å redusere og delvis ødelegge etter 1945. Konsekvensen er at vi i ettertid må bruke millioner på å reparere på uheldige inngrep og tiltak. Vi må lære av feilene vi har gjort og til og med spare penger! La Moldemarka være urørt.

I 2020 har vi både erfaringskunnskap og annen fagkunnskap om by- og samferdselsplanlegging, naturmiljø og klimakrise, som bør aktivere «føre var» mekanismen i oss. I tillegg til kompetanse har vi kapital. Vi må være svært tilbakeholdne med å tukle med steder «der i og du møtes», enten det er i byen eller i den mer og mer brukte og populære marka. Vi har et omdømme å ta vare på, og det virker som om det trengs enda mer innsats for å opprettholde vår attraktivitet. Da er ikke E 39 i marka det beste trekket. Langsiktig bærekraftstenking må ned fra politiske festtaler til handling. Og som Røberg Eklo skriver i Romsdals Budstikke 10. september: «Utfordringene er globale, men mange av beslutningene er lokale.»

Politikerne i Molde har nå en gyllen mulighet til å sende et tydelig signal og ta et standpunkt som i det minste reduserer den miljømessige belastning og skade E 39 i åpent landskap i marka vil representere. I 2020 vil det være pinlig for både Statens vegvesen og Molde kommune å vise at vi veit prisen på alt men ikke verdien på noe.

Vi må ikke gjøre det slik at det er naturen og artsmangfoldet som nok en gang skal betale prisen for et naturinngrep i dette verdifulle området, som en åpen E 39 vil være. Og vi – Moldesamfunnet -vil på mange plan stå fattigere tilbake. Jeg er bekymra for at et ja til åpen vegløsning kan være begynnelsen for en bit for bit inngrep i Molde Moldemarka.

En slik nedbygging av naturen skjer på nasjonal- og internasjonalt plan raskere og raskere og i større og større omfang. Skal Molde bidra til det? På vegne av vanvittig mange som det heter: svaret er NEI! Det dreier seg om vern av kultur- og naturarven, om lokalt særpreg og ikke minst om framtida. Vi har kunnskap som tilsier «føre var» og velge det minst skadelige alternativet.

Det er en floskel, men det virker som om at den med fordel kan gjentas i denne debatten: Menneskene klarer seg ikke uten naturen, men naturen klarer seg godt uten menneskene.

Vern Moldemarka!

Jarle Sanden

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal