Derfor må all breddefotball åpnes nå

Breddefotballen må åpnes nå, mener artikkelforfatteren.   Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

I Debatten på NRK 14. august ble statsminister Erna Solberg utfordret av opposisjonen angående prioriteringene som har blitt gjort i gradvis åpning av samfunnet, og hvorfor den voksne delen av breddeidretten fremdeles ikke er åpna.

Statsministerens svar peilet seg raskt inn på idretten hvor presset har vært størst, nemlig fra breddefotballen. Hennes hovedargument var at det sitter langt inne å åpne kamper for voksne, fordi det da gis unntak fra 1-metersregelen.

Solbergs svar vitner om manglende kunnskap. Norge er nemlig det eneste gjenstående landet i Norden hvor fotball blir definert som unntak fra 1-metersregelen. Mens voksne fotballspillere over 20 år har blitt holdt på sidelinja i fem måneder, har hele breddefotballen i Danmark, Sverige, Finland og Island vært i gang i lang tid. Det er ikke fordi myndighetene i våre naboland er dristigere enn våre egne i henhold til smittevern. Forskjellen er at myndighetene i våre naboland har satt seg inn i hva fotball faktisk innebærer av smitterisiko.

Videre i Debatten argumenterte statsministeren imot åpning av 3. divisjon, fordi det er en nasjonal serie som innebærer mye reisevirksomhet og dermed økt smitterisiko. Når ett av argumentene for å åpne grensene i sommer omhandler arbeidsplasser i nettopp reisevirksomheten, blir det både selvmotsigende og fallende på sin urimelighet at samme argument brukes imot klubbene i 3. divisjon. Gjentatte ganger, både på Sigmundstova i Træffhuset 13. juli, og på pressekonferanse 7. august, har kulturminister Abid Raja uttalt at det vil være uklokt å åpne for breddeidretten så lenge helsemyndighetene fraråder det. Da er det et paradoks at vi så langt tilbake som 14. mai kunne lese i VG at Folkehelseinstituttet sa ja til å åpne breddefotballen, mens myndighetene fremdeles sier nei. I notatet fra FHI stod det: «Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko».

Videre finnes det en rekke studier og rapporter som viser at regjeringen for lengst har blitt avkledd for sin manglende kunnskap i debatten om breddefotball og smittevern. I et åpent brev datert 11. august, oppsummerer Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund godt hvorfor breddefotballen har en svært god sak: «Basert på uttalelser, forskning og FHI sitt notat mener NFF at fotballen ikke trenger et unntak fra 1-meters regelen. At fotball er en idrett med lav smitterisiko er tidligere bekreftet av FHI, og det foreligger studier fra flere sentrale fotballnasjoner, som Spania, Tyskland, Nederland og Danmark, som underbygger det samme. Blant annet har danske forskere dokumentert at spillerne i breddefotballen i snitt er nær hverandre i 1,5 meters omkrets i rundt halvannet minutt på trening eller i kamp, og da i kontakt i mindre enn ett sekund av gangen. Dansk fotball har vært i gang med hele bredden siden 7. juni uten at dette har påvirket smittesituasjonen. Vårt danske søsterforbund DBU kjenner ikke til saker rundt covid 19 i forbindelse med oppstart av breddefotball på seniorplan. Gjenåpningen i Danmark var en del av en kontrollert og gradvis gjenåpning, med retningslinjer om avstand, hygiene etc.».

Det er på høy tid regjeringen eller helsemyndighetene imøtegår disse faktaene, og ikke bare lar de bli forbigått i stillhet som de har gjort de siste tre månedene.

Petter Sjåholm Melø, hovedtrener Træff A-lag herrer