LESERINNLEGG

– Ansatte i hotellkjeden skal ha en bit av kaka, ikke bare smuler

Leserinnlegg

De store kjedene Choice, Thon og Scandic har gitt bittebittelitt eller ingenting i lokale lønnsforhandlinger. Hotellansatte har på det meste fått 15 øre i lønnstillegg!

I 2016 streika Fellesforbund medlemmer for å få lokal forhandlingsrett for ansatte innen kantine, restauranter, catering og hotell. Den kampen vant vi! Men hva har skjedd siden i de store hotellkjedene? Jo, det er gjennomført 3 år med lokale forhandlinger og resultatet er slik:
- 2017 ansatte i de store kjedene fikk ingenting
- 2018 fikk Scandic-ansatte 15 øre mer i timen og Thon ansatte 10 øre timen.
- 2019 fikk Choice-ansatte 10 øre timen.

Det var IKKE dette våre medlemmer streika for! De streiket for reelle forhandlinger og ei lønn å leve av! Tariffavtalen sier det skal være reelle forhandlinger og at ansatte skal ha lønn utover minstesatsene i avtalene. Fellesforbundet avd. 65 håpte og trodde at dette skulle føre til et lønnsløft for de som jobber i en av de lavest betalte bransjene i Norge.

NHO reiseliv mener restaurant- og hotellansatte har hatt god lønnvekst og viser til de sentrale forhandlingene. Fellesforbundet avd, 65 er ikke enig med NHO Reiseliv! Minstelønna er på kr 167.90 og topplønna vil for de fleste være 205.77 kr hvis de jobber i tariffbedrift, har fagbrev og 10 års ansiennitet. Er det god lønn?

Hotell- konserna derimot, går som det suser med milliardinntekter og driftsresultat på hundrevis av millioner og eiere som tar ut utbytte i hundremillonersklassen.

Det er rom for å gi lønnsøkning i hotellkjedene, men viljen mangler. Til våren er det tariffoppgjør, da er vi klare for ny streik om det er det som må til for å ta igjen det tapte som skulle vært gitt i lokale forhandlinger.

Ansatte i hotellkjedene fortjener en bit av kaka, ikke bare smuler.

Styret i Fellesforbundet avd. 65
Cecilie Søllesvik

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal