LESERINNLEGG

Møreaksen - foreldet før ferdigstilt?

– El-ferger med batteri-kapasitet og ladetid en ser i dag er ikke det som vil være på markedet i 2029-35 når Møreaksen er tenkt ferdigstilt, skriver Nils Henrik Lorentzen. Bildet er av el-fergen MF Eidsfjord.  Foto: Fjord1

Leserinnlegg

En del sammenligninger har blitt gjort mellom Møreaksen og fortsatt fergedrift.

Det er her viktig å ta at innover seg at revolusjonen med elektrifisering av transport er helt i startfasen. El-ferger med batteri-kapasitet og ladetid en ser i dag er ikke det som vil være på markedet i 2029-35 når Møreaksen er tenkt ferdigstilt. Det er 10-15 år frem i tid. For 15 år siden var det ingen som hadde smarttelefoner. Utviklingen går fort.

Som elbil-eiere allerede vet så gir elekrifisering av transport store besparelser i drivstoffutgifter, ned til mot en femtedel av hva fossilt drivstoff koster om en lader hjemme. For el-ferjer så kan denne besparelsen, samt utvikling innen autonome, dvs. selvkjørende ferjer tas ut ved langt raskere og hyppigere ferger for personbilene.

Det finnes dieseldrevne bilferger i dag som gjør over 60 km/t, det er sannsynlig at batterirevolusjonen (drevet av elbil-etterspørsel) vil gjøre det mulig med tilsvarende el-ferjer for fjordkrysninger. Overfart er da 15-20 minutter alt etter hvor ferjeleiet er og hvor mye strøm en vil bruke på økt hastighet. Disse er katamaraner, som dagens hurtigbåt Molde-Vestnes men med mulighet for både biler og passasjerer (evt bare biler). Slike personbil-ferger har mindre kapasitet men kan ha langt hyppigere avganger, disse kan «masseproduseres» også for andre ferjesamband langs kysten.

Tungtrafikk (og pesonbiler når uvær) kan gå med større men tregere ferjer siden yrkessjåførene foretrekker ferje foran en omvendt fjellovergang under sjøen. Siden vannveien er fleksibel kan man ha alternative ferjeruter, noen kan gå rett over fjorden til nytt ferjeleie vest for Molde mens noen kan gå øst som i dag. Folk kan velge ferje etter bestemmelsessted, da slipper man gjennomgangstrafikk.

Så til sakens kjerne, hva skjer om man i 2035 finner at man kan drive usubsidierte hurtige og hyppige el-ferger som er rimeligere på pris og bra nok på tid til å konkurrere med Møreaksens bompenger? Om fergeturen tar 15-20 minutter med hyppige avganger, vil dette være for mange å foretrekke fremfor en noe klaustrofobisk 16 kilometers tunellkjøring som tar nesten like lang tid. Lange tuneller kan være mentalt slitsomme å kjøre, noe undertegnede selv har erfart etter å ha kjørt den 24 km lange Lærdals-tunellen.

Kan man ende i en situasjon der private ferjeselskaper kan utkonkurrere Møreaksen slik at ingen vil betale de nødvendige bompenge-utgiftene? Eller skulle man i så fall nekte private aktører å drive konkurrerende ferjesamband på fjorden om de bygger ferjekai selv?

Nils Henrik Lorentzen
Bilist

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal