LESERINNLEGG

Møreaksen suverent bedre enn ferge

Illustrasjon: Statens vegvesen / Rambøll 

Leserinnlegg

Den senere tid har det kommet påstander fra enkelte hold om at bedre fergetilbud vil være vel så bra som Møreaksen og andre fjordkryssinger på Ferjefri E39. Nå har Vegdirektoratet lagt frem en utredning som gjør slike påstander til skamme:

  • Vil fergeavgang med 15 minutters mellomrom gi like god effekt som Møreaksen? Svaret er NEI!
  • Vil fergeavgang med 5 minutters mellomrom gi like god effekt som Møreaksen? Svaret er NEI!
  • Vil fergeavgang med 15 minutters mellomrom kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene gi like god effekt som Møreaksen? Svaret er NEI!
  • Vil gratis ferge med 15 minutters mellomrom kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene gi like god effekt som Møreaksen? Svaret er NEI!

På ROR-møte i Molde fredag:

Nye Veier: – Vi har ikke vurdert Romsdalsaksen

Alle som tok ordet på møtet i Romsdal regionråd (ROR) fredag, ga sin støtte til Møreaksen. Nye Veier var invitert, de skal se både på E136 og løsninger for Møreaksen.


Nå er det dokumentert en gang for alle at ferge ikke er i nærheten av å gi samme effekt som Møreaksen:

  • Møreaksen gir ca 2,5 ganger bedre effekt enn ferge hvert 15.minutt over Romsdalsfjorden.
  • Møreaksen gir ca 2,5 ganger bedre effekt enn ferge hvert 5.minutt over Romsdalsfjorden.
  • Møreaksen gir ca 2,5 ganger bedre effekt enn ferge hvert 15.minutt kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene.
  • Møreaksen gir ca 2 ganger bedre effekt enn gratis ferge hvert 15.minutt kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene.

Møreaksen er rett og slett suverent bedre enn ferge, uansett hvor godt fergetilbudet er. Fergefri fjordkryssing gir desidert størst effekt for bo- og arbeidsmarkedet.

Et fergesamband er i realiteten en veistrekning hvor det mangler vei. En veistrekning med vei er bedre enn en veistrekning uten vei. Dette er åpenbart for mange. Nå er dette i tillegg grundig dokumentert i en utredning fra Vegdirektoratet. Da kan de som var i tvil også slå seg til ro med at Møreaksen er langt bedre enn ferge.

Bygg Møreaksen!

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!