LESERINNLEGG

Honnør til Senterpartiet for sjukeheimskrav

– Honnør til Sp som tar med seg krav om nye sykehjemsplasser til forhandlingsbordet.

– Den raskeste løsningen for flere sjukeheimsplasser får vi ved å omdisponere barnehagetomta i Hatlelia til aldersheim, skriver Sissel Hagerup Heggdal i innlegget.   Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Utbygging av Kleive og Skåla er riktig, men den raskeste løsningen får vi ved å omdisponere barnehagetomta i Hatlelia til aldersheim.

Der er ytterveggene på plass, og det arbeides nå med å ferdigstille taket. Jeg kjenner ikke til interiørtegningene for Hatlelia barnehage, men det er trolig planlagt fellesrom, kontorer, kjøkken, etc.  

Det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på basisfunksjonene i de forskjellige institusjoner. Barnehagen er planlagt for 90 barn så det er god plass. I nord grenser tomta mot Moldemarka og vil derfor ha mulighet for påbygging ved senere behov.

Med denne løsningen vil kommunen ha en ny aldersheim i første halvdel av 2020.

Hva så med barnehagen?

I januar/februar i år sto småbarnsforeldre fram i RB og ba om å få beholde de små barnehagene i nærmiljøet. Slik at de kunne gå til og fra barnehagen. Fagpersoner skrev innlegg og støttet foreldrenes ønske.

Hatlelia barnehage har p.t. tilholdssted i den Gamle sykepleieskolen hvor fagfolk sier det er stor plass og et godt sted å være .

I RB leste vi også om foreldre på Hjelset som sto fram med barn fra sitt område som manglet barnehageplass allerede i høst. De minnet om at behovet vil øke ytterligere, parallelt med utbygging av sykehuset. På Skåla legges det nå til rette for 300 nye boliger. Det vil bli stort behov for barnehager i indre bydel.  

Det er også et viktig miljøaspekt ved Hatlelia.  Området ble regulert uten gjennomfartsveg. Det skulle være et boligområde som man kjører inn til og ut fra. Da planene for Hatlelia Barnehage lå ute på høring, ble trafikksikkerheten rundt barnehagen kommentert som bekymringsfull.

Hvis en ser trafikkbildet i en større sammenheng viser det seg at ingen av tilførselsvegene fra øst og sør har fortau. (Et lite unntak fra Moldelivegen til Treffhuset). Fra vest er det fortau langs Bekkevollvegen til tunellen og langs Sollivegen fra tunellen, men p.g.a. tunellen vil nok de fleste bruke bilen vestfra.

Sissel Hagerup Heggdal