LESERINNLEGG:

Hva vil skje med Gjemnes de neste fire årene?

Leserinnlegg

Ja, si det, men det er vedtatt at Gjemnes kommune skal bestå slik som i dag. Det er vi enige i så lenge kommunen kan gi innbyggerne gode tjenester som de har krav på og til en pris (kommunale avgifter) som ligger på et fornuftig nivå.

Å bevare Gjemnes kommune ved å bruke 10 mill. for å finne ut hvordan vi skal spare 30 mill. pr.år. slik kommunestyret har vedtatt, tror vi ikke noe på. Det vil i tilfelle si at minst 30 stillinger må bort og hvordan skal vi da i det hele tatt kunne tilby innbyggerne gode tjenester ?

I tillegg vil vi tape skatteinntekter for minst 30 personer og det blir tapte millioner det også. Det vil føre til kollaps for Gjemnes som egen kommune. Saken var hemmeligstemplet før saksbehandlingen og ble dessuten vedtatt uten noen form for konsekvensutredning som bør være med i en så stor sak. Noen av representantene fikk saken først i møtet og noen samme dag. Det kaller vi uforsvarlig saksbehandling i Høyre og vil ha saken opp igjen etter valget. Vi vil ha fagkomiteer for slik å styrke saksbehandlingen og demokratiet og dermed får alle i kommunestyret engasjert.

I stedet for å kutte vi vil gå motsatt vei og heller starte en prosess for å øke inntektene. Da må både administrasjonen og politikerne legge all sin kraft i å arbeide for Gjemnes kommune og ikke bruke for mye tid på utenforliggende saker. Det er naturligvis noe å spare på noen områder f.eks. ved lokale innkjøp i stedet for at nesten alt skal gå gjennom innkjøpssamarbeidet. Vi har undersøkt og fått bekreftet at noen innkjøp kan være rimeligere lokalt i tillegg til at det trygger arbeidsplasser i kommunen. Vi andre blir oppfordret fra kommunalt hold om å bruke nærbutikken, men benytter ikke selv tilbudene godt nok. Det vil vi gjøre noe med.

Hvordan skal vi greie å øke inntekten?  Stikkordet er flere innbyggere som betaler skatt. Da må vi ha en offensiv boligpolitikk med varierte tomter i alle bygder og ikke minst til en pris som sammen med andre tilbud frister ungdommer til å velge Gjemnes. Hvorfor kommunestyret da har høynet prisene på tomter er uforståelig og noe som vi mener er tvert imot det som bør gjøres. Tomtene bør selges til maks. kostpris. Selv salg under selvkost vil være lønnsomt dersom vi får tilflytting.

En forutsetning for å eksistere som egen kommune er å ha et attraktivt kommunesenter og i tillegg ha bygdesentra som gir bolyst. Kommunen må da ta vare på sine egne eiendommer, bygg , veier og  utendørsanlegg slik at vi slipper å skjemmes ovenfor besøkende slik vi gjør i dag. Hadde det ikke vært for frivilligheten som pynter og luker ugress, hadde det sett enda verre ut.

Vi har i dag et fond som nærmer seg 50 mill. Det vil være god økonomi å bruke noe til å sette all kommunal eiendom i god stand i stedet for hele tiden være på etterskudd og reparere utslitte hus og teknisk utstyr.

All honnør til ordføreren som foreslo å bevilge kr. 250.000,- til lag og foreninger fra havbruksfondet, men det er for lite. Frivilligheten i Gjemnes fortjener så mye mere. Hva med å bruke noe av 10-millionene på det i stedet ? Det vil på sikt gi mye mere igjen enn å kutte stillinger.

Vi har for øvrig notert oss at samtlige ordførerkandidater i Kristiansund går inn for å arbeide for å ødelegge Møre og Romsdal ved å arbeide for at de skal skifte region. Vi vil ikke det.

Vi har et mannskap med variert arbeidserfaring, som har nye ideer, er offensiv og tør å bryte med etablert tankegods.

Er du enig i dette, er vi et godt alternativ ved valget 9. september.


For Gjemnes Høyre

Jon Hals