LESERINNLEGG

Kan Molde kommune fortsette ranet?

«Det er dyrt å være fattig, og hjerteskjærende at barn ikke får råd til å delta på fotball og klassetur»

Kim Thoresen-Vestre  Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Kvinnesakskvinnen Katti Anker Møller endret Norge for 100 år siden. Hun kjempet frem «mødrelønn», forløperen til barnetrygden. I dag har alle barnefamilier rett på barnetrygd. Alle barn skal behandles likt. Det er et universelt gode og bidrar til å utjevne forskjellene i Norge. Alle bidrar etter evne, og alle får. Eller?

Ikke alle barn får dette! Nesten 100.000 barn i Norge lever i familier med lav inntekt. Molde SV har gjort en beregning som viser at kommunepolitikerne avkortet barnetrygden til 333 barn i kommunen i 2018. SV foreslo at disse barna skulle få barnetrygd uten at den ble regnet som foreldrenes inntekt. Ordføreren blokkerte forslaget og nektet kommunestyret å stemme!

Alle barna våre skulle fått dette, slik at de kunne hatt råd til å delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, hatt råd til ny vinterdress eller råd til å delta i barnebursdager.

Dette er sårt tiltrengte penger som disse familiene ikke får utbetalt fullt ut, men som Molde kommune sparer millioner på.

Det er dyrt å være fattig, og hjerteskjærende at barn ikke får råd til å delta på fotball, klassetur og lignende på grunn av dårlig råd. Det er også kjent at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har større risiko for å falle utenfor samfunnet. Dette er ikke bare et problem for barna og deres familier, men for samfunnet generelt.

Molde SV krever at denne urettferdigheten opphører. Derfor utfordrer vi alle partiene i kommunen til å si tydelig hva de vil stemme i denne saken etter valget. Molde SV vil ta kampen for å gi alle barn de samme rettighetene. Det vil gi et bedre samfunn for de mange - ikke for de få!

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal