LESERINNLEGG

Sats på ungdommen! Sats på utdanning!

Pål Farstad  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

Det viktigste Møre og Romsdal skal gjøre de nærmeste årene er å vinne konkurransen om ungdommen. For å videreutvikle næringsfylket Møre og Romsdal må vi få flere ungdommer til å bli i fylket, få flere til å flytte tilbake etter utdanning andre steder og vi må få flere ungdommer som ikke er herfra til å flytte hit.

De siste årene generelt, og det siste halvåret spesielt, har jeg besøkt mange bedrifter og organisasjoner i fylket. De aller fleste er enig om at nå står kampen om ungdommen mer enn noen gang. Det gjelder fagarbeidere slik det gjelder ungdom og andre med høyere utdanning. Slik er det også andre steder i landet, og skal vi hevde oss må vi jobbe enda mer iherdig og systematisk. Vi må løfte oss betraktelig.

En god skole og gode utdanningstilbud rundt om i fylket er selve grunnlaget for å komme på offensiven. Det vil innebære et videregående skoletilbud som er tilpasset ungdommens ønsker, slik det er tilpasset arbeidslivets behov. Det betyr også et godt fagskoletilbud og ikke minst et enda bedre tilbud innenfor høyere utdanning. De nye IKT-studieplassene som Venstres minister for høyere utdanning, Iselin Nybø, tildelte Høgskolen i Molde er et viktig bidrag.

Tilbudet i høyere utdanning må være så bredt og generelt at flere av ungdommene i fylket finner det interessant å bli i fylket ved å studere her, samtidig som vi må dyrke fram de utdanningstilbud som får ungdom fra andre deler av landet - og utlandet for den saks skyld - til å søke seg hit. Akkurat det siste har Møre og Romsdal gode tradisjoner med, enten det er media og kommunikasjon i Volda, marine og maritime fag i Ålesund og management og logistikk i Molde og Kristiansund. Flere eksempler kunne vært trukket fram, men la dette være illustrasjoner på tilbud og retninger vi bør bygge videre på for å tiltrekke oss ungdom utenfra i tillegg til de som allerede er herfra.

Som fylkespolitiker vil den videregående skolen og fagskolen naturligvis være et nært ansvarsområde. Men jeg hadde stor glede av å jobbe for høyere utdanning i Møre og Romsdal sist jeg var på fylkestinget, og det er definitivt et område jeg vil engasjere meg i fra høsten også. Kontakten, eller linjen, mellom fylkespolitikere og sentrale politikere er særdeles viktig for å få gjennomslag i saker. Venstre har ministeren for høyere utdanning, og jeg ser hvor utbytterikt det er å ha samarbeid med partikollega Iselin Nybø og den øvrige politiske ledelsen i departementet i arbeidet for flere studieplasser, studentboliger og annet ved utdanningsstedene i fylket.

Venstre satser på ungdommen. Venstre satser på utdanning. Jeg vil bidra til en utdanningspolitikk som gagner Møre og Romsdal.

Pål Farstad (V), fylkesordførerkandidat

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal