LESERINNLEGG

Du tror det ikke før du får se det

FAU-LEDER VED TØNDERGÅRD SKOLE: Matthias Engel.   Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

Som medlem av Foreldreutvalget ved Tøndergård skole har jeg fulgt utviklingen om de videregående skoleplassene tett gjennom de siste tre år. År etter år har jeg sett at ungdommer som trenger et forutsigbart tilbud i sin hverdag blir føyset rundt i et system av søknader, avslag og klager.


Camilla fikk ikke videregående skoleplass på Tøndergård skole

Det tok multihandikappede Camilla tre år å utvikle et øye-peke-språk på Tøndergård skole. Nå vil fylkeskommunen plassere henne på en skole som ikke kan språket hennes

På Tøndergård skole har Camilla de siste tre åra fått utviklet en kommunikasjon spesielt laget for henne. Nå vil fylkeskommunen plassere henne på en skole som ikke kan språket hennes.

 

Fra en trygg og forutsigbar samarbeidsavtale til 2018, fikk disse ungdommene først en såkalt prolongert avtale med ett års varighet før den nye fireårsavtalen for perioden 2019- 23 ble undertegnet nå i vår.

Denne avtalen er dessverre utstyrt med en selvødleggelsesmekanisme. Etter to år skal den overprøves.I avtalen heter det : « Innan 01.05.2021 skal det gjerast ei evaluering om størrelsen på tenestekjøpet.»

Dette kan høres flott ut men når fem av seks søkere ikke kom inn på Tøndergård som var deres førstevalg  og blir plassert på helt andre skoler kaster systemet sin maske.


Torgeir Dahl: – Dette er hårreisende

Ordfører i Molde Torgeir Dahl mener saka viser en avviklingsprosess av videregående skoletilbud på Tøndergård skole.

 

I praksis er det bukken som passer havresekken. Utdanningsavdelingen tildeler skoleplassene, samtidig evaluerer de plassbehovet – på grunnlag av  avgjørelser de selv har tatt før.

Utdanningsavdelingen viser en holdning overfor disse sårbare ungdommene som jeg vil karakterisere som foraktfull, arrogant, preget av løgn og falskhet.

Det trekkes alltid fram at utviklingshemmede og friske ungdommer skal behandles likt, bl.a. er dette argumentet for at Utdanningsavdelingen i den nye avtalen fjerner betalingsordningen for videregående internatelever på Tøndergård.

Jeg har vanskelig å forstå at friske ungdommer behandles like stygt når de søker på videregående opplæring og at dem i praksis kan slå fra seg utsikten til å komme inn på det tilbudet de oppgir som førsteønske. Det hadde nok blitt ramaskrik hvis friske elever ble plassert der Utdanningsavdelingen syntes det var best.


Fylkeskommunen: – Skolen skal passe utfordringsbildet

Fem elever søkte på videregående plass på Tøndergård skole til høsten. Kun en fikk plass.

 

Vi foreldre søker ikke om plass på Tøndergård for våre barn uten grunn. Vi vil at de skal få det tilbudet som er best for dem- og der er vi som kam bedømme dette best.

Fylkeskommunen har underskrevet at de vil abonnere på ti videregående skoleplasser på Tøndergård skole. Disse plassene bør ikke bli stående tomme.

Matthias Engel, FAU-leder ved Tøndergård skole

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal