LESERINNLEGG

Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

Vår kunnskap om miljø og klimautvikling vokser i ett med tiden. Interessen for miljøvern øker stadig, og store deler av Norges befolkning er engasjert og ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

1.kandidat, Møre og Romsdal KrF: Randi Walderhaug Frisvoll 

Leserinnlegg

Jeg mener det er viktig å være opptatt av miljøet. For at fylket skal bli mer miljøvennlig må det bli enklere og billigere å ta dette valget. Mange unngår blant annet å benytte seg av kollektivtransport på grunn av pris og utilgjengelighet. Særlig utenfor byene er det dårligere kollektivtransport-tilbud, og det blir derfor tungvint å komme seg fra A til B. Bilen vil da bli valgt fremfor miljøvennlige fremkomstmidler, og nettopp derfor må prisene gå ned, og kollektivtilbudet bli bedre.

Mange er villige til å endre hverdagsvaner for å bidra til at området de bor på skal bli mer klima- og miljøvennlig. Det kan ofte ta tid å komme i gang ettersom det for mange kan føles tungt og uoverkommelig å starte jobben som miljøbevisst. Derfor bør kommunen kunne legge til rette for at innbyggerne får en enkel start, noe som igjen vil gjøre det mindre komplisert å få dette til. Å sette i gang utleie av el-sykler i byene kan for eksempel være et godt tiltak og en fin begynnelse.

Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i en bedre stand enn vi overtok den fra våre forfedre. Hver av oss kan på mange måter være med å hjelpe til med dette. Som enkeltindivid kan vi stille oss spørsmålet «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe til?». Dette er en god måte å starte på. To konkrete eksempel kan være å bidra med økokjøring og kameratkjøring. Å innarbeide seg vaner/venne seg til økokjøring høres tungt ut. Tungt er det egentlig ikke, og du vil kanskje bli overrasket over hvor enkelt dette kan være. Økokjøring kan for eksempel være å holde jevn fart, høyt gir, kjøre uten takboks og unngå tung bagasje. I tillegg til økokjøring har vi kameratkjøring, som med litt samarbeid med naboen kan gjøres til en hyggelig greie. Å kjøre sammen til jobb, eller å slå sammen skyss til fotballkampen kan for eksempel være en konkret måte å gjøre det på.

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig og derfor må det bli billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi ønsker å innføre rimelig utleie av elektriske by-sykler i de største byene i fylket, dette for at du og jeg kan få muligheten til å velge ett grønnere alternativ.

Vi i KrF tar miljøet på alvor, og vil ha deg med på laget.

Bruk stemmeretten din.

Stem KrF!

Randi Walderhaug Frisvoll,

1.kandidat, Møre og Romsdal KrF