LESERINNLEGG

MDG svarer Espeland og Venstre: Hvem tjener på Møreaksen?

  Foto: Privat

Leserinnlegg

Vi vet det ikke er klimaet, naturen og skattebetalerne. Derimot er tidligere Midsund-ordfører og leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten (H) en ivrig forkjemper for Møreaksen. Orten utvikler 70 boliger på Otrøya, som er avhengig av Møreaksen for å bli lønnsomme. Varaordfører i Midsund, Frits Inge Godø fra regjeringspartner Venstre, angrep i forrige uke MDG i Budstikka med ufunderte påstander om at vi «ikke forstår» Møreaksen.


LESERINNLEGG

MDG forstår ikke Møreaksen

I innlegg på Rbnett 18. juni stiller Jens Peter Ringstad, Molde MDG, spørsmål ved miljøvirkningene av Møreaksen. Men forstår han hvordan dette henger sammen?


En annen aktør som vil tjene på Møreaksen er selvsagt Møreaksen AS, som har som hele sin økonomiske eksistensberettigelse å få prosjektet igjennom. Daglig leder Harald Espeland hevder i Budstikka at MDG, i likhet med et klart og økende flertall av romsdalingene, «bommer totalt» når vi i stedet vil satse på bedre fergetilbud. Espeland har tidligere også vært med å utvikle Ortens boligprosjekt i Midsund.

Dette er ikke akkurat hva man vil kalle nøytrale interesser.

Vi bør derfor heller lytte til det regjeringsoppnevnte utvalget som i forrige uke la frem sin rapport om fremtidens samferdsel. Rapporten legger, som MDG, FNs bærekraftmål til grunn. Og den slår fast det som MDG har sagt hele tiden: Fergefri E39 er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det vi trenger, er i stedet en fossilfri E39-satsing hvor bedre fergetilbud, smartere kollektivtrafikk, el-frakt av gods til sjøs og skipstunnel ved Stad prioriteres fremfor kapasitetsøkende motorveier, bru og tunnel. MDG har programfestet å ikke investere i nye fjordkryssingsprosjekter som ikke er billigere og mer klima- og miljøvennlige enn ferger, og i stedet prioritere veiene mellom fjordene — slik det i rapporten også tas til orde for.

At et ekspertutvalg for samferdsel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, er historisk. Gjøres dette på en gjennomgående måte, hvor også de reelle kostnadene av CO2-utslipp og nedbygging av natur tas med, er vi sikker på at summen av de samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjektene i E39 vil bli langt høyere enn de 10 milliardene rapporten anslår.

De som håper å tjene politisk og økonomisk på Møreaksen eller Romsdalsaksen, liker å bruke næringslivet som argument for mer bilvei, tunnel og bru fremfor klima- og miljøvennlige løsninger. Men er det 20 minutter spart reisetid som avgjør om norske eksportprodukter er attraktive i fremtiden? Naturligvis ikke — og tvert imot: De enorme kostnadene for bygging og vedlikehold av fergefri E39 vil legge en større skatte- og avgiftsbyrde på næringslivet. 

Det som vil avgjøre om Møre og Romsdal klarer å innfri sitt store potensiale for grønn økonomi og næringsutikling, og med det sikre fremtidens velferd, er videre utvikling av landbruks- og havnæringene, fornybar energi som biogass og havvind, og bygging og eksport av moderne el-ferger. 

Fossilfri E39 bygget med ny, smart el-teknologi vil kunne bli en kraftfull motor i denne utviklingen.

Les regjeringens rapport.

Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal