Om kupp, tvilsomme politiske prosesser, regime og annet i Nesset Arbeiderpartilag

Leserinnlegg

Det har vært skrevet mye rart i sosiale medier det siste døgnet angående Nesset Arbeiderpartilag og vedtak i saken om reguleringsplanen som skal til behandling i kommunestyret i Nesset 23. mai 2019.

Det er litt lurt å være sikker i sin sak før man kommer med påstander om kupp, sammenligner flertallet i medlemsmøter med regimer og «gufs fra fortiden».

Siden jeg var referent i medlemsmøtet 7. desember 2017, og i medlemsmøtet 20. mai 2019, så besitter jeg protokoller fra begge møtene, samt en pressemelding fra desember 2017 som dessverre noen mente at ikke skulle sendes ut.

I medlemsmøtet 7. desember 2017 var det totalt 30 fremmøtte, 24 av disse var med i avstemningen. Resultatet ble 21 stemmer mot deponi for uorganisk farlig avfall og 3 stemmer for et utsettelsesforslag. Av disse var det 10 nye medlemmer så stemmene til de nye medlemmene var ikke avgjørende for utfallet av avstemningen, dette presiserte også fylkeslederen i Møre og Romsdal AP under medlemsmøtet i går. Hvis en regner kun de «gamle» medlemmene ville resultatet blitt 11 mot deponi – 3 for utsettelse. Så rykter om ugyldig vedtak og kupp er ubegrunnet.

Angående medlemsmøtet 20. mai 2019 så ble det stemt over rådmannens innstillig og A. Torviks sitt forslag, som fikk flertall i Formannskapet nylig. Det var 34 medlemmer tilstede. 81% av medlemmene stemte for Torvik sitt forslag som da ble vedtatt.

Forslag om å binde kommunestyregruppa kom fra «salen» og 60% av medlemsmøtet stemte for binding av kommunestyregruppa.

Det er intet nytt under solen at kommunestyregruppa til AP i Nesset har vært «bundet». Kommunestyregruppa vedtok selv binding i saken om kommunesammenslåing med Molde og et medlemsmøte binding i saken om bunnaske ang deponiplanene.

Siden rykter vedrørende Nesset Arbeiderpartilag sine medlemsmøter verserer i sosiale medier, så ser jeg det som referent fra begge møtene som min plikt å opplyse om hva protokollene (og fra den pressemeldingen som ikke ble utsendt) inneholder slik at riktig informasjon kommer frem til offentligheten.

Dette til orientering.

Vigdis Fjøseid,

sekretær Nesset Arbeiderpartilag