Talerett

BOLIG MOT LANDBRUK: Bonde Arnt Morten Berget orienterer politikerne på befaring om plasseringen av fjøset. FOTO: VIDAR MYKLEBUST  Foto: vidar ryther my6kelbust

Leserinnlegg

Jeg går ikke inn på saka da den sånn jeg ser det er ferdig behandlet.

Men noe kan ikke forbli usagt, nok engang skal varaordføreren i Fræna kommune frarøve innbyggere retten til å utale seg i saker man er direkte berørt. Denne gangen har han fått med seg gruppelederne i H, V, Frp og Ap. Enhver har rett til å uttale seg i saker man blir direkte berørt av, uansett hvor nært man måtte være i slekt. Å mene at fylkesmannen bør se vekk ifra mine merknader til saken blir å frarøve meg min rett, det samme gjelder om det hadde vært en klage noe mitt brev ikke var.

Habilitet kommer i betraktning når det skal tas stilling i saken. Forvaltningsloven $6 angir habilitetskriteriene i forvaltningssaker og gjelder for de som skal forberede og/eller avgjøre saken. Paragrafens 1.ledd angir forhold som gir automatisk inhabilitet. 2.ledd gir åpning for at andre særegne forhold kan gi inhabilitet. I kollegiale organ som kommunestyre eller utvalg, er det utvalget selv som avgjør habilitetsspørsmålet. I vår kommune har jeg nylig etter dette ledd som søskenbarn blitt kjent inhabil, etter at jeg stilte spørsmål om min habilitet først i møtet før behandlingen startet, noe jeg ikke skal bekjempe at kunne være riktig. Men noe som på bakgrunn av dette ikke nødvendigvis er logisk i seg selv er at i neste møte der samme sak ble behandlet ble ei tante kjent habil, her ble ikke habilitetsspørsmålet fremmet av representanten selv men av en kollega, og dette helt i slutten av behandlingen av saken. Men jeg som grunneier og direkte berørt i saken kan ikke nektes min rett til å uttale meg av varaordfører og de nevntes parti gruppeledere. Jeg mottok da vitterlig et brev fra Fræna kommune der det sto at jeg kunne gjøre nettopp dette, da plasseringen i Pløk sitt vedtak ville berøre oss og vår eiendom.

Når det gjelder pauseprat, så er dette å regne som utenfor behandlingsforumet, og er sånn jeg ser det lite relevant. Den mest aktive handlingen jeg gjorde i denne saken var å påpeke for varaordføreren at de opplysningene han serverte organet om at det ikke fantes lekeplasser eller tilbud til barn og unge ikke var sannferdige. Dette på bakgrunn av at jeg mest sannsynlig er den som har flest dugnadstimer på den ene lekeplassen i byggefeltet. Om lekeapparat er godkjent eller ei har ingen betydning for det faktum at lekeplassen er der. Vil for øvrig anbefale alle om å gå inn på innsyn å lese varaordføreren og gruppelederne sitt brev til fylkesmannen og gjøre seg opp sin egen mening om dette er sånn vi ønsker at våre fremste politikere skal føre seg.


Kjell J Berget

7.kandidat

Hustadvika Senterparti