LESERINNLEGG:

Nok Møreakse-halleluja nå!

Folkemøtet på Gossen om Møreaksen og Kjerringsundet i midten av februar.   Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

RB beskrev stemningen under og etter folkemøtet om Møreaksen som hallelujabegeistring med svært få innsigelser og spørsmålstegn ved prosjektet.


Folkemøtet om Kjerringsundet i gang

Det er fullt hus på folkemøtet om Kjerringsundet og Møreaksen, som nå er i gang på Gossen barne- og ungdomsskole.

 

De fleste kan sikkert forstå øyfolkets ønske om endelig å få muligheten til ”straka vägen” til herlighetene og tilbudene i de urbane strøk nord og sør for øyene. Men kan det virkelig være riktig at noen tusen øyboere med Orten og Riksfjord på hver sin holme, (og i tillegg Orten strategisk plassert i stortingets transport og kommunikasjonskomite) skal kunne diktere trasevalget for fjordkryssinga over Romsdalsfjorden og kunne påvirke prioriteringer til hele Norges NTP?

Nå virker det som om næringslivstoppene og MA-eliten i fylket er skikkelig stressa og har voldsomt hastverk med å rushe til Oslo og presse på myndighetene med å få fortgang i prosjektet. Kan motviljen mot å slippe til Romsdalsaksen i ulike sammenhenger og gi den en rettmessig utredning skyldes at de er nervøse for at utviklingen av ny teknologi innafor brobygging skal komme opp med nye og enda bedre løsninger for fjordkryssinger? Og dermed kanskje overbevise flere politikere og samfunnstopper om at den avleggse og forhistoriske tunnelmodellen ikke hører hjemme i fremtidas vegbygging i verdens vakreste natur.


 

Faktisk uttalte samferdselsminister Dale på møtet med MA og Hafast-delegasjonen sist mandag at « hvis det finnes ny broteknologi som kan løse fjordkryssingen bedre, har ikke jeg noe imot det». Skudd for baugen for MA-folket? Spar menneskeliv –den seneste tiden er det gjort skremmende avsløringer av alvorlige sikkerhetsmangler (dekk, bremser m.m.) på utenlandske vogntog som i store antall frekventerer vår fylkesveier og europaveier. Det vil garantert bare være et tidsspørsmål før det vil skje en alvorlig ulykke inne i en 16 km lang tunnel. Skulle «worst case» skje, der for eksempel en kjemikalietransport med brennbart materiale kolliderer og kommer i brann langt inne i tunnelen, da er katastrofen et faktum. Hvem vil være på -360 meter akkurat da? Med alle uhellene og ulykkene som hver uke inntreffer i norske tunneler, er et slikt scenario ikke utenkelig. Syns jeg allerede hører bortforklaringene og ansvarsfraskrivelsen fra folka som ville satse på denne vegtraseen.

Spar miljøet. I en tid der skoleungdom og studenter over hele Europa viser enormt miljøengasjement og protesterer, skulker og streiker for at folk skal våkne og myndigheter skal gjøre mer for å begrense vår tids største utfordring : klimatrusselen og begrensning av temperaturstigningen på kloden! Skal vi romsdalinger og møringer prestere å satse på en vegløsning utenfor stuedøra vår som i overskuelig fremtid skal bidra til å spy ut enorme mengder miljøfiendtlige eksos og andre skadelige miljøgasser. Motbakkene opp fra -360 m under havet på begge sider eskalerer nemlig drivstofforbruket og utslippene vesentlig. Spar penger. MA vil bli dyr å bygge, dyr å bruke og dyr å vedlikeholde. Jo da jeg har fått med meg at MAs støttespiller Statens vegvesen har lagt frem nye fantasitall for prosjektet med 40% reduksjon i prisen. Det sier ganske mye om SVVs første utregninger, når de greier å bomme på kostnadene med 40%. Eller har man nå gått på bekostning av kvalitet og sikkerhet for å fremskaffe ønskede tall for å prøve å blidgjøre samferdselsminister Dale og tro de kan rykke frem på NTP-lista? Uansett vet vi fra større statlige byggeprosjekt at når konkretisering og anbud kommer på bordet, sprekker budsjettene så det griner (Jf stortingsgarasjer og Nordøyvegen)


Ap-nei til ny utredning av Romsdalsaksen

Et forslag om å få utredet alternativ til Møreaksen led nederlag under fylkesårsmøtet. Bare 36 stemte for.

 

Spar turistene for kjøring mil etter mil i svarte natta og med utsikt rett i fjellveggen, når de i stedet kan kjøre oppe i dagen i verdens vakreste natur. Hvem vil komme tilbake til naturfylket M&R når ferdselsårene blir lagt på en så turistfiendtlig måte? Hvorfor ikke cruise videre på den positive trenden som reiselivet i fylket har opplevd i 2018: Gi turistene store naturopplevelser også på vegfronten med en ekstraordinær og majestetisk trase over holmer og øyer med hele panoramaet rundt?

Spar oss for de evinnelige og udokumenterte påstandene om de fantastiske utsiktene for bo og arbeidsmarkedene som MA liksom skal åpne og alt den skal generere. Dette er for det første forskere og eksperter svært uenige og usikre på hvordan vil slå ut. Uansett vil skilnaden mellom de to alternative aksevariantene neppe være signifikant. Ingen vet i dag hvordan næringslivet vil utvikle seg de neste tiårene. Bare på kort tid har mye endret seg her: Varehandelen fra butikk har gått dramatisk ned og tidligere store etater som post og bank har krympet og endret seg betraktelig.

Hva med de mulige negative konsekvensene ved en vesentlig reduksjon av kjøretiden mellom Molde og Ålesund? Raskere tilgang til flere sykehusfunksjoner på regionens største sykehus, raskere tilgang til Vigra flyplass med alle sine utenlandsruter og store muligheter for drastisk handelslekkasje til Moa/Ålesund.

Spar Molde sentrum for gjennomgangstrafikk og ei trafikkmaskin gjennom byen, stikk i strid med sunn fornuft og stortingets uttalte politikk at europaveger skal legges utenfor tettbygde strøk. Hvorfor skal ikke dette gjelde Molde? Det må være andre måter å løse de lokale trafikale problemer enn å prøve å henge seg på statens europavegtrase og styre den gjennom byen vår.

Avslutningsvis: Det er ikke utenkelig at statlige myndigheter vil komme til å droppe planene for hele kyststamvegen, at den rett og slett blir for dyr å bygge. Oljemilliardene vil ikke skli like lett inn i statskassa i fremtida som de har gjort til nå. Det fins en smertegrense også for slike prosjekt. Da vil ikke en fortsatt fergeløsning med raske 0-utslippferger være en dårlig løsning for fergefylket M&R. Og vi bevarer vår identitet!

Kjære ungdom og andre oppvakte med sunt folkevett som i generasjoner fremover skal leve og fungere i dette fylket: Det er ikke for sent å stoppe galskapen og påvirke politikere til å ta sunne og fornuftige valg for fremtiden. Det skjedde eksempelvis i Trondheim. Alle lovlige «demokratiske» vedtak var gjort (som MA-tilhengerne også gjentar til kjedsommelighet) om å rive den gamle trehusbebyggelsen på Bakklandet og bygge motorveg gjennom området. Folket protesterte og fikk omgjort vedtaket til alles store glede i dag: Perlen i bartebyen ble bevart!

Ingen spadetak er tatt, ingen salve er gått av, lite penger er foreløpig satt av! Det er ikke for sent å snu! Toget har ikke gått! Til høsten er det kommunevalg! Jeg bare nevner det! GODT VALG!

Sverre Sivertsen (evig optimist med sunt folkevett)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook