LESERINNLEGG

Har Molde kommune plutselig fått god økonomi?

Når en leser RB for tiden, kan det se ut som om Molde kommune plutselig har fått god råd.
Leserinnlegg

 Det skal ikke spares på noe, det er bare å bevilge mer penger både til det ene og det andre.

Det kan virke som om kommunen øser ut av en ønskebrønn. Sjøfronten blir langt dyrere enn planlagt, men det betyr vel ikke så mye. En tilleggsbevilgning så ordner det seg. I stedet for å velge stein fra lokale leverandører kjøper en kostbar stein fra utlandet.


Sjøfronten 1 + 3 trolig over 40 mill. kr dyrere enn planlagt

Arbeidet i rute – men sprekker økonomisk

Slik ble Sjøfronten 1 og 3 43 millioner kroner dyrere.Ber kommunen spare inn på dyr stein. Planleggerne er betenkt

– Det som skjer oppå steinen, er viktigst, sier Britt Janne Tennøy (H)

Et knapt flertall vil spare inn på stein til Torget. – Du legger vel ikke to typer parkett på stuegolvet ditt, heller, advarte Venstre.


Heldigvis var det noen av politikerne som satte foten ned for en større bevilgning. At lånegjelda stiger og oppgaver står på vent, som flere sykehjemsplasser, bedre bemanningssituasjon ved institusjonene, skoler og barnehager, det ser ikke ut til å være noe å hefte seg ved.

Det tas også til orde for flytting av Molde Kino, ja hva blir det neste? Det er vel bare enda en tilleggsbevilgning?

 Til slutt havner vi vel på den berømte Robek-lista, og da blir det andre som kontrollerer økonomien.Nå må politikerne sette foten ned og se hva som er det viktigste en kommune skal drive med.

Jeg trodde det var tjenestetilbudet til innbyggerne våre som skal være prioritet nummer én. En kommune som gir gode og forsvarlige helsetjenester, skole og barnehager og en trygg eldreomsorg, må være kommunens førsteprioritet.

Så får byfornyelse og andre ikke pålagte tjenester komme i annen rekke. I hvert fall når kommunen ikke har råd til det, eller har vi det?

Torgunn Johanne Nerland

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook