LESERINNLEGG

«Nedskjæringer i den videregående skolen: Fylkespolitikerne svikter ungdommen vår»

LEDER I MR LEKTORLAG: Pål Aarsæther.  Foto: Privat

OVERSIKT FRA SSB: Oversikt fra SSB som viser utgifter per ungdom i alderen 16-18 år i 2017, før årets kutt i den videregående skolen i Møre og Romsdal ble gjennomført. Som en ser ligger Møre og Romsdal på bunnen blant fylkene vi normalt kan sammenligne oss med.  Foto: Illustrasjon: Skjermdump fra SSB.

Leserinnlegg

I ly av debattene rundt veier og sykehus gjennomfører nå fylkespolitikerne i Møre og Romsdal de største nedskjæringene i den videregående skolen i manns minne. Videregående opplæring er det viktigste tjenesteområdet til fylkeskommunen, med 1.3 milliarder i budsjett, 2.000 ansatte, 9.500 elever, 23 videregående skoler og to fagskoler.

Fylkespolitikerne har allerede bestemt at de videregående skolene skal spare én prosent på budsjettene i 2018 og tilsvarende neste år. Dette kommer i tillegg til tidligere kutt. Man truer endog med å legge ned skoler for å spare penger.

På toppen av dette kommer muligens byggingen av Nordøyvegen, som mange av våre medlemmer frykter vil føre til en total rasering av den videregående skolen i Møre og Romsdal.

Effektiv med gode resultat

Møre og Romsdal Lektorlag stiller seg svært kritisk til disse kuttene og ønsker å reversere dem snarest råd. Faktisk er det slik at de videregående skolene i fylket allerede driver svært effektivt og oppnår gode resultat som ligger over landsgjennomsnittet.  Det bekrefter Utdanningsdirektoratets oversikt, som man finner her.

Dette takket være de gode skolelederne, lærerne og fagarbeiderne vi har, til tross for underbudsjettering og økende byråkratisk åk.

Faktisk kommer fylkeskommuner som Nordland til Molde for å se og lære hvordan vi greier å balansere effektivitet med kvalitet. Vedlagt er en oversikt over utgiftene til videregående skoler fra andre fylker det er naturlig vi sammenligner oss med. Her ligger vi altså på bunn.

Kuttene fylkespolitikerne har gjennomført i budsjettene til de videregående skolene går nå utover kvaliteten på undervisningen. Fremover vil vi få økt frafall og færre ungdommer får realisert karrieredrømmende sine.

Kort sagt, fylkespolitikerne svikter ungdommen vår. Spesielt gjelder dette de svakeste av elevene og de som sliter med individuelle utfordringer. Da kan vi ikke hjelpe dem så godt som vi ønsker, men må ofte skyve dem - og kostnadene - videre over til NAV.

Lovstridig drift

Allerede i dag greier ikke Møre og Romsdal fylke å oppfylle kravene som Stortinget setter til undervisningen. Blant annet får ikke elevene det timeantallet de har krav på i de ulike fagene, fordi skolene ikke har råd til å sette inn vikarer når lærerne er syke eller for å ta igjen tapte undervisningstimer som faller bort på grunn av Kultursekken, ekskursjoner og aktivitetsdager. Med andre ord, vi bryter opplæringsloven systematisk.

Våre medlemmer opplever nå at klasser blir slått sammen, undervisningstimer faller bort, lærere og fagarbeidere blir oppsagt og investeringer i undervisningsmateriell blir stoppet, samtidig som man diskuterer nedlegging av linjer og skoler.

Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal er sterkt kritisk til disse nedskjæringene. Vi krever at fylkets politikere nå er sitt ansvar bevisst, reverserer disse kuttene umiddelbart og bevilger de nødvendige midlene vi trenger for å utføre samfunnsoppdraget vårt på en lovlig og forsvarlig måte.

I USA går foreldre nå til søksmål mot offentlige myndigheter, fordi barna deres ikke får den undervisningen og tilbudet de har krav på og betaler for. Dette er et mulig scenario i Møre og Romsdal også, hvis vi ikke får omgjort disse kuttene.

Vil Nordøyvegen rasere skolene?

Medlemmene våre er svært bekymret over hvordan Nordøyvegen vil påvirke driften vår. Denne uroen er legitim, for her har vi vært vitne til en mildt sagt rotete og lite oversiktlig prosess som har skapt stor usikkerhet internt i fylkeskommunen.

Som fylkesrådmannen påpeker, vil konsekvensen av Nordøyvegen være at sårt tiltrengte skoleutbygginger må kanselleres. Videre må skoler legges ned, klassestørrelsene øke og det blir mer konkurranse om skoleplassene med høyere karakterkrav. I tillegg må langt flere 16-åringer flytte på hybel og elevene våre pendle enda lengre for å komme seg til skolene sine.

Mange lektorer spør seg også om hvor attraktivt det vil være å jobbe som lærer da, når vi allerede i dag knapt nok greier å få hjulene til å gå rundt?

Kutt i administrasjonen!

Samtidig peker mange på det økende byråkratiet, sentraliseringen og administrasjonen på fylkeshuset, hvor nå rundt 10 prosent av fylkeskommunens 2.500 ansatte arbeider. I Utdanningsavdelingen alene er det nærmere 60 medarbeidere.

Skal det kuttes, må det kraftige nedskjæringer til i fylkesadministrasjonen først. Fylkeskommunen er også mest sannsynlig den største brukeren av hotell i Møre og Romsdal. Flere spør seg om dette virkelig er nødvendig og i tråd med kjerneoppdraget vårt?

Bør kommunene overta?

Greier ikke fylkespolitikerne å sørge for at vi får de bevilgningene vi trenger for å drive de videregåendeskolene våre på en god og forsvarlig måte fremover, mener nå enkelte av våre medlemmer at de bør vurdere å si fra seg ansvaret for disse.

Kommunereformen åpner opp for at de nye storkommunene i fylket kan ta over ansvaret for de videregående skolene.

En annen mulighet er at vi rett og slett legger ned Møre og Romsdal fylke og slår oss sammen med Vestlandet og/eller Trøndelag, hvor de altså bevilger mer penger til skolene.

Det er ikke noe vi ønsker, og på det nåværende tidspunktet har ikke Lektorlaget i Møre og Romsdal hverken diskutert dette internt eller tatt et standpunkt i denne saken. Og vi håper inderlig at vi slipper det.

Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal oppfordrer på det sterkeste at fylkespolitikerne nå slutter å nedprioritere de videregående skolene våre, reverserer de pågående kuttene og gir oss et budsjett hvor vi er i stand til å utføre arbeidet vårt i henhold til lover og god undervisningspraksis.

Dette handler om fremtiden til ungdommen vår. Det er kunnskap og kompetanse vi skal leve av fremover. Skal Møre og Romsdal overleve som egen region, må man heller satse på de videregående skolene enn å svikte ungdommen og vår felles fremtid.

Pål Aarsæther, leder Møre og Romsdal Lektorlag

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook