LESERINNLEGG

«Anvendelsene av denne teknologien er svært lite miljøvennlig. I dag bruker en mer energi på å produsere bitcoin enn strømforbruket i Danmark og Irland»

Leserinnlegg

Regjeringen har tatt bort kraftsubsidiene til store datasentre. Datasentrene må nå betale den samme elektrisitetsavgiften som annen industri, og som deg og meg. I en tid der jobb nummer en er å skape bærekraftige virksomheter er dette åpenbart riktig. Selv en renskåren kapitalist vil kunne fortelle oss hvor galt det er å subsidiere en industri på bekostning av en annen.

Selvfølgelig burde vi også avvikle kraftsubsidiene som gis til aluminiumsverkene, men her kan politikerne unnskylde seg med at dette har historiske årsaker, i tillegg til at en avvikling vil ramme mange industrisamfunn sterkt. Men å gi subsidier til ny kraftkrevende industri er åpenbart galt, uansett om det kommer noen nye arbeidsplasser med disse subsidiene. Vi må også være klar over at et stort datasenter i seg selv ikke er forskningsmessig interessant. Det en selger her er datakraft, ikke kunnskap.

Gjennom planer for et studium innen bærekraftig logistikk viser Høgskolen at en forsøker å tilpasse seg en ny verden. Samarbeid med store kraftkrevende datasentre vil være et tegn på det motsatte. Selv om blokkjede-teknologi er et spennende forskningsområde lider anvendelsene av at teknologien er svært lite miljøvennlig.

Allerede i dag bruker en mer energi på å produsere kryptovalutaen bitcoin enn strømforbruket i land som Danmark og Irland. Nå får vi håpe at det dramatiske fallet i verdien på bitcoin, fra en topp på 20.000 dollar for et år siden til under 4.000 dollar i dag, fører til at det blir mindre interessant å produsere denne valutaen. Andre kryptovalutaer har også falt i verdi, det er også bra for miljøet.

Nå er blokkjede mer enn bitcoin, men de mest entusiastiske vyene en hadde om denne teknologien har avtatt. Selv om en har foreslått mange områder som teknologien kan brukes til, har den funnet få reelle anvendelser i de ti årene den har eksistert. Uansett kan en diskutere om dette er et smart forskningsområde for Høgskolen i Molde.

Det er andre institusjoner som har et langt bedre grunnlag for å forske på blokkjeder. Da tror jeg vi i større grad skal samarbeide med eksisterende industri, den som er mer bærekraftig og som klarer seg uten subsidier. Vi har de fagene i dag, informatikk, logistikk osv som kan understøtte en slik satsing.

Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde


KRONIKK

– På kort varsel innfører regjeringen avgifter som hindrer teknologisk utvikling

– Blokkjede er teknologi som muliggjør den digitaliseringen vi i stadig større grad gjør oss avhengige av, og som skal sikre at vi har et lønnsomt næringsliv og en bærekraftig forvaltning i fremtiden.

 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook