Fengselsplasser i Møre og Romsdal

Torgeir Dahl  Foto: Vidar Myklebust

Leserinnlegg

Fengselsstrukturen i Norge er i endring. Behovet for soningsplasser har gått sterkt ned, og soningskøene er fjernet. Spesielt har behovet for åpne soningsplasser blitt redusert. Prøveprosjektene med elektroniske fotlenker har vist seg svært vellykket, og regjeringen varsler i statsbudsjettet at 7 fengselsavdelinger i Sør-Norge kan avvikles.

Kriminalomsorgen Vest arbeider med en KVU (Konseptvalgsutredning) om fremtidig soningsstruktur for vårt fylke. Rapporten skal fremlegges i april 2019. Vi kjenner ikke til anbefalingene, men det er sterk uro for fremtiden for Hustad Fengsel. I dag har fengselet kun 28 plasser ved høyere sikkerhet og 32 ved lavere sikkerhet. Fengselet er derfor feildimensjonert og trenger flere plasser for høyere sikkerhet.

Romsdal Regionråd har i lengre tid arbeidet for å videreutvikle Hustad Fengsel, og som leder i regionrådet skal jeg selvsagt arbeide for investeringsmidler til dette prosjektet.

I fylkesutvalet for Møre og Romsdal den 15. oktober kom det et benkeforslag om støtte til Sunnmøre Soningssenter i forbindelse med uttale til statsbudsjettet. Som styreleder i Romsdal Regionråd fant jeg det vanskelig å støtte en slik ensidig uttale for Sunnmøre Soningssenter i en situasjon hvor fengselsstrukturen i fylket er uavklart. Jeg presiserte at jeg er kjent med de uverdige soningsforholdene i dagens Ålesund Fengsel, og at jeg ikke er motstander av behovet for nytt fengsel på Sunnmøre. Men siden fengselsstrukturen i fylket er under vurdering, mener jeg det er uriktig av fylket å komme med en ensidig støtte til Sunnmøre Soningssenter. Dersom konklusjonen blir at det fortsatt skal være 2 soningssentre i fylket, står vi sammen for å realisere både Hustad Fengsel og Sunnmøre Soningssenter.

Torgeir Dahl, styreleder Romsdal Regionråd


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook