LESERINNLEGG

«Å jobbe for Møreaksen»

Leserinnlegg

Den senere tid har vi som jobber for Møreaksen blitt utsatt for en rekke karakteristikker fra Frank Sve:

• «Å tru på julenissen slik som Statens Vegvesen og Kjetil Strand håper på, at Møreaksen skal kome ned mot 25 milliard kr, er meir tru enn realisme» (rbnett 15.06.18)

• «Så konservative som NHO og andre no framstår, så skulle ein tru dei kun ville akseptere til dømes møldgammal ferjeteknologi frå 70-talet» (rbnett 15.05.18)

• «Harald Espeland skal nok ete mykje graut før han kjem på same nivået som vi som faktisk har arbeidd med store veg prosjekt i mange år» (rbnett 31.05.18)

• «At Harald Espeland forsøker å unnlate å forhalde seg til dette, viser at han muligens ikkje har store nok sko til denne oppgåva» (rbnett 31.05.18).

Lista kunne vært gjort mye lenger. Vi som jobber med Møreaksen skal alltids tåle å stå i ordflommen fra heltidspolitiker Frank Sve. Men det helt uakseptabelt når samme Frank Sve forsøker å fremstille det som om situasjonen er omvendt: At vi som jobber for Møreaksen «tråkker ned» de som ønsker seg Romsdalsaksen. Det har vi aldri gjort, og kommer aldri til å gjøre. Vi har spist såpass mye grøt og har såpass store sko at vi respekterer at det skal være demokratisk debatt om store offentlige investeringer som Møreaksen. Men da må faktisk Frank Sve også tåle at det argumenteres for Møreaksen. Det eneste vi har utfordret Romsdalsaksen AS på er å slutte med svertekampanje mot Møreaksen og heller offentliggjøre beregningene om sitt eget forslag. Disse holdes hemmelige.

Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i Frank Sve sin beskrivelse av at vi fra Møreaksen AS i møte med Mørebenken har fremstilt verken han eller andre Romsdalsaksetilhengere som useriøse. Vi har presentert status og veien videre for Møreaksen. Som del av dette har vi presentert hvorfor Møreaksen er vedtatt til fordel for de andre traseene som ble utredet på konseptnivå. Det handler om å bygge regionen vår og det handler om kortest mulig reisetid mellom Ålesundregionen og Molderegionen.

Når Møreaksen AS er på Stortinget og i andre møter, er det for å fremme Møreaksen og bidra til raskest mulig realisering av prosjektet. Dette er vårt mandat fra våre eiere. Vi hadde ikke gjort jobben vår hvis vi ikke kjempet for Møreaksen. For oss handler ikke det om å kjempe mot Romsdalsaksen. Det handler om å kjempe på den nasjonale arenaen for at Møreaksen skal bli realisert – i sterk konkurranse med viktige prosjekter i hele landet.

Vårt arbeid bygger på en mengde demokratiske vedtak. Ikke minst vedtak gjort av vår største aksjonær: Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkestinget og fylkesutvalget har i årenes løp fattet en rekke vedtak som danner grunnlaget for vårt arbeid i Møreaksen AS: Uttalelser om trasévalg, prioritering inn mot NTP i flere omganger, høringsuttalelser til handlingsprogram m.m. Så sent som i juni i år vedtok fylkesutvalget at de ikke ønsker noen ny utredning av Romsdalsaksen. Det er Møreaksen som gjelder. Frank Sve respekterer ikke disse vedtakene og vil stadig ha omkamp. Det står han selvsagt fritt til, men han kan ikke kritisere Møreaksen AS for at vi gjør jobben vår – på vegne av våre aksjonærer og på grunnlag av alle de demokratiske vedtak som støtter opp om Møreaksen.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook