LESERINNLEGG:

Hemmelighold av Romsdalsaksen

Hvorfor er det ingen som får se kostnadsanslaget og verifiseringen hvis dette ikke er hemmelig? Kan Løvik sørge for at dette blir tilgjengelig?

DISPUTT OM FJORDKRYSSING: Romsdalsaksen består blant annet av ei flytebru mellom Hjelvika og Sekken. – Hva er grunnlaget for påstandene fra Romsdalsaksen om kostnader og flytebroer? Det er det ingen som vet, og ingen som får vite, skriver Harald Espeland i sitt leserinnlegg.   Foto: 3dNordwest/Romsdalsaksen

Leserinnlegg

Romsdalsaksen AS har over lengre tid forsøkt å skape inntrykk av at deres løsning kan gi en billigere fjordkryssing enn den som er vedtatt på Møreaksen. I VG tidligere i år var Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS, sitert på følgende: «Milliarder å spare på flytebro mellom Ålesund og Molde».

Hvilket grunnlag har Romsdalsaksen AS for slike påstander om flytebro? Det er det ingen som vet, for de holder alle sine beregninger hemmelige. Det eneste som er kjent er at beregningene deres viser at fjordkryssing med flytebro og tofelts vei vil koste kr 15 milliarder. Til sammenligning har Møreaksen en kostnad for firefelts vei på kr 14,4 milliarder. Da er det vel ikke milliarder å spare på flytebro?

I Romsdals Budstikke 1. oktober skriver Løvik følgende på vegne av Romsdalsaksen AS: «Vi er ikke mer hemmelig enn at vi har fått utført et grovt kostnadsanslag med hjelp av fagfolk, som igjen er verifisert av uhilda konsulentfirma som også tar slike oppdrag for SVV».

Hvorfor er det ingen som får se kostnadsanslaget og verifiseringen hvis dette ikke er hemmelig? Kan Løvik sørge for at dette blir tilgjengelig?

Videre skriver Løvik følgende som forklaring på hvorfor de holder samfunnsnytteberegningen sin hemmelig: «Det ville da bli veldig lett å ta tak i detaljer løsrevet fra sammenhenger, og vi får en endeløs diskusjon om detaljer som ikke er ønskelig – og til ingen nytte».

Dette er en oppsiktsvekkende holdning. Detaljene i slike beregninger er svært avgjørende. Dette kan f. eks. være detaljer om hvilke punkt man måler reisetiden mellom, hvilken metode som er brukt for å beregne samfunnsnytte, hvilket trafikkgrunnlag som legges til grunn osv. Slike detaljer har stor innvirkning på resultatet.

Når grunnlaget holdes skjult for alle andre, kan Løvik slippe unna med følgende uttalelse til VG: «Men de modellene som benyttes i slike analyser er så pass omtrentlige at vi anser mernytten for å være nokså likeverdig i de to alternativene».

Dette ble senere gjengitt som et faktum i RB. Dette til tross for at beregningene viste at Møreaksen har kr 2 milliarder i høyere nytteverdi enn Romsdalsaksen – noe som utgjør så mye som 10 % av total nytteverdi! Ingen får mulighet til å vurdere troverdigheten i påstandene fra Romsdalsaksen AS når detaljene i grunnlaget holdes skjult.

Løvik skriver i RB 1.oktober: «I møter med politikere og beslutningstagere forsøker vi på beste måte å fremstå som seriøse og faktabaserte, og heller framsnakke eget prosjekt». Hvis noe er faktabasert, så må faktagrunnlaget kunne legges frem. F.eks. presenterte Romsdalsaksen AS i møter på Stortinget i fjor at for samme kostnad som Møreaksen kan de med «Romsdalsaksen-metoden» (RA-metoden) bygge fjordkryssingene Volda-Folkestad, Solevåg-Festøy, Molde-Vestnes, Halsa-Kanestraum og Aukra-Tornes og fremdeles ha kr 11 milliarder til overs!  Hva er faktagrunnlaget for denne påstanden?

11. januar i år mottok Romsdalsaksen AS et brev fra Kystverket med vurdering av «RA-metoden» for Aukra-Tornes. I brevet står det blant annet: «Forslaget som er presentert fra Romsdalsaksen om kryssing av fjorden over Hæringsundet, har etter vår mening ikke alle disse kvalitetene og kan vanskelig anbefales som forelagt».

Hva er grunnlaget for Romsdalsaksen AS sine påstander til media og politikere? Hva er grunnlaget for påstandene deres om kostnader og flytebroer? Det er det ingen som vet, og ingen som får vite. Romsdalsaksen AS holder beregningene sine hemmelige. Hvorfor det?

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook