LESERINNLEGG

Omkamp gir ingen vekst og utvikling

Møreaksen. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Leserinnlegg

Berit Tønnesen, leder i Kristiansund AP, sin historiefortelling om Møreaksen bærer dessverre veldig galt av sted.

Historien om Møreaksen handler om at kommuner og fylkeskommunen har vært svært aktive for å sikre et bredt og regionalt fokus i valg av traséer på Fergefri E39. Opprinnelig gikk det lokale initiativet ut på at Møreaksen skulle gå fra Midøya i Midsund til Dryna i Haram. Det var først etter at fylkeskommunen engasjerte seg tungt i prosessen om fergefri E39 at traseen på Møreaksen for ble slik den er i dag. Fylkeskommunen gjorde et solid arbeid som endte i en klar anbefaling fra Fylkestinget om å velge Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet som de tre prosjektene på Fergefri E39 i Møre og Romsdal – med Møreaksen som prioritet nr 1. Møre og Romsdal fylkeskommune gikk da også inn som største aksjonær i Møreaksen AS, og det ble satset i felleskap på de tre fjordkryssingene. Blant annet er Kristiansund kommune aksjonær i Møreaksen AS og Molde kommune er aksjonær i Halsafjordsambandet AS. Den rollen som fylkeskommunen har spilt i denne saken bidro nettopp til å sikre vedtak om traseer som ivaretar utvikling av hele regionen. Og det bidro til å løfte Fergefri E39 som et fellesprosjekt for hele Vestlandet. Noe den rødgrønne regjeringen fulgte opp og vedtok ambisjonen om Fergefri E39 i rulleringen av NTP i 2013.

Kommunene Midsund og Aukra med over 5000 innbyggere blir landfaste med Møreaksen. Dette har stor betydning for alle typer beredskap, inkludert brann, politi og legevakt. I dag har vi bla ambulansebåt som er et spleiselag mellom helseforetak, fylke og kommunene. Det vil bli en stor betryggelse og besparelse å få mulighet til å bli fraktet med sykebil fra A-Å.

Historisk sett var vel ikke Kristiansund Ap begeistret for hverken Krifast-tunellen eller Atlanterhavstunnelen? Med 9% stigning så kan det være forståelig. Møreaksen operer med 5 % stigning. Til gleder for alle fikk Atlanterhavstunnelen fikk mer enn 100% engangsvekst i trafikken. Liknende effekter ser vi og frem til med Møreaksen.

Vi opplever  At Kristiansund Ap ved Tønnesen, inviterer til omkamp på beslutninger som er fattet. Dette til tross for at det nettopp er regionale hensyn som ligger til grunn for vedtatte traseer. Argumentene er vanskelige å forstå, også i et nordmørsperspektiv.

De hevder blant annet at bompengekostnaden på Møreaksen vil bli uakseptabelt høy. Hvordan kan Tønnesen hevde det? Bompengenivået er verken utredet eller vedtatt. Det er politikerne i fylkestinget, regjeringen og Stortinget som skal bestemme hva bompengene blir.

De påpeker også at Møreaksen ikke vil gi bedre løsninger nordover for Nordmøre. Ærlig talt er det vanskelig å finne en løsning over Romsdalsfjorden, 1 time sør for Kristiansund, som skulle gi bedre løsninger nordover fra Nordmøre. Vi mener Møreaksen definitivt vil åpne svært mange muligheter for Nordmøre sørover! Blant annet blir veien mellom Nordmøre og Sunnmøre åpen døgnet rundt! Reisetiden blir inntil 1 time kortere og det store olje- og gassmiljøet på Nordmøre vil få svært mye lettere tilgang til mulighetene knyttet til gassanlegget i Aukra. Tenk om veien sto ferdig nå, hvilke muligheter dette hadde gitt arbeidsfolk på Nordmøre når Shell konsentrerer sin aktivitet på Nyhamna .

At Kristiansund Ap mener Todalsfjordprosjektet og Halsafjordsambandet kan realiseres dersom Møreaksen skrinlegges må basere seg på en misforståelse. Møreaksen er et statlig riksveiprosjekt, mens Todalsfjordprosjektet er et fylkeskommunalt prosjekt. Disse har med andre ord ingenting med hverandre å gjøre. At Møreaksen realiseres er ikke til hinder for at Halsafjordsambandet realiseres, tvert imot. Et bredt flertall på Stortinget står bak ambisjonen om Fergefri E39. I Nasjonal Transportplan er Rogfast, Møreaksen og Hordfast lagt inn som de første fjordkryssingene til realisering. Det å nå komme i gang med realiseringen av Fergefri E39 er med på å sikre fortsettelsen. Dersom fylkene langs E39 åpner opp for omkamper på vedtatte prosjekter vil det svekke hele satsingen på Fergefri E39. En omkamp om Møreaksen vil derfor svekke Halsafjordsambandet. Den eneste måten å oppnå fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal er at vi står sammen på den nasjonale arenaen om å få gjennomført vedtakene om Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet.

I debatten om hvordan vi sammen bygger et sterkt Møre og Romsdal, bla gjennom realisering av de store veiprosjektene som er viktige for oss alle, skader udokumenterte påstander om kostnader, distanser, miljø og sikkerhet. Dette  skaper splid og gjør at andre får våre muligheter! Møreaksen er vedtatt fordi det er den løsningen som gir størst effekt for bo- og arbeidsmarkedet. Fjordkryssingen på Møreaksen har en kostnad på kr 14,4 milliarder for firefelts vei. Når Romsdalsaksen presenterer et forslag til kr 15 milliarder for tofelts vei, er det dyrere for dårligere tilbud og kvalitet! Sammenligner man hele strekningen Ålesund-Molde basert på samme type veistandard, så er det heller ingenting som tyder på at E39 Ålesund-Molde blir billigere med Romsdalsaksen. Når det påstås at Romsdalsaksen koster halvparten av Møreaksen er det som å sammenligne epler og pærer: Tofelts vei Lønset-Dragsundet på Romsdalsaksen mot firefelts vei hele veien Ålesund-Molde på Møreaksen. Det blir ikke seriøst.

Skal vi få til veiprosjekter og utvikling i hele fylket vårt må vi stå sammen over tid for å realisere det som vedtas. Det eneste som oppnås med omkamp er nettopp omkamp – ingen vekst og utvikling.

Molde Ap

Sidsel Rykhus, varaordfører og styremedlem

Thorbjørn Myhre, leder

Ann- Heidi Paulsen Orvik, nestleder

Frank Sæther, gruppeleder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook