LESERINNLEGG

Næringslivet trenger ikke flere omkamper

Karl Inge Rekdal er styreleder i NHO i Møre og Romsdal. 

Leserinnlegg

Møre og Romsdal har høykompetente og omstillingsdyktige bedrifter der mange er verdensledende i sin bransje. Da bør de bli snakket opp og ikke stemplet som en gjeng udemokratiske, sidrumpa og teknologiske sinker av Frps fremste samferdselspolitiske talsmann i fylket.

Etter oljenedturen er det vist en imponerende omstillingsevne som gjør at verftene sikrer seg kontrakter i nye nisjer. Vard-gruppen er et godt eksempel. De signerer nå den ene kontrakten etter den andre på nye fartøy, noe som sikrer arbeidsplasser. Ledelsen i Vard er blant de som uttrykker sterk bekymring for at Møreaksen havner bak i køen og i verste fall blir skrinlagt. Det samme gjelder Ulstein og Kleven på søre Sunnmøre. Dette er store og viktige bedrifter som står for en betydelig del av verdiskapningen i fylket.


LESERBREV

«Kortslutning» frå fylkesrådmannen ang Romsdalsaksen!

Ikkje ofte ein ser at ei saksutgreiing regelrett "kortsluttar" i sin eigen argumentasjon.


NHO er landets største arbeidsgiverorganisasjon. I Møre og Romsdal betjener vi en medlemsmasse på ca. 1550 bedrifter med nær 30 000 årsverk. Medlemsbedriftene er avhengige av å rekruttere kompetent arbeidskraft for å sikre videre vekst og utvikling.

Den viktigste forutsetningen er et effektivt transportnett for raskest mulig forflytning av gods og folk mellom de største bo- og arbeidsmarkedsregionene Ålesund og Molde.

Derfor er det gledelig og naturlig at Møreaksen er valgt som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

Både NHO, et samlet ordførerkollegium i Sunnmøre og Romsdal og de største interesse- og medlemsorganisasjonene for næringslivet uttrykker unison støtte til Møreaksen. De tyngste aktørene i transportbransjen er også for Møreaksen, selv om lastebileiernes interesseorganisasjon mener å vite bedre. Møreaksen har fått overveldende flertall i alle folkevalgte organer, planutvalg, formannskap, kommunestyrer, samferdselsutvalg, fylkesutvalg, fylkesting, departement, storting og regjering.

Det er gjort konsekvensutredninger, kostnadsanalyser og forundersøkelser for 200 millioner kroner. Det er allerede kommet nyetableringer langs den planlagte traséen, helt i tråd med forutsetningen for Møreaksen. Dette er bare forsmaken på hva næringslivet kommer til å bidra med når Møreaksen står ferdig.

Kampen om samferdselskronene er knallhard. Jubelen var derfor stor da Fremskrittspartiet og de andre regjeringspartiene i 2017 kunne annonsere at Møreaksen er sikret plass i Nasjonal transportplan. Ved å stå samlet om avgjørelsen, viste Møre og Romsdal overfor bevilgende myndigheter at Møreaksen er verd å satse på.

Men når startskuddet for Møreaksen snart skal gå, gjør Frps fremste samferdselspolitiske representant helomvending og setter hele fjordkrysningen i spill og krever utredninger av andre alternativer. Han er blitt frontfigur for en aksjonsgruppe som vil legge traséen utenfor de viktigste bo- og arbeidsmarkedene og store industri- og rekrutteringsområder. Dette bryter med den viktigste forutsetningen for fergefritt E 39.

At det er pressgrupper som har problemer med å akseptere demokratisk fattede vedtak og som kjemper hardnakket for sin sak, er noe vi må leve med. Men at sentrale samferdselspolitikere som Sve nå snur etter at alle vedtak er fattet, oppleves som et svik fra næringslivets side.

Derfor signerte nylig de øverste folkevalgte, næringslivsorganisasjoner og store næringsaktører et innlegg der de uttrykte sin fulle støtte til Møreaksen.

I sitt svar diskrediterer Frank Sve de folkevalgte organer og beskriver næringslivet i Møre og Romsdal som «sidrumpa», «konservative», «...kun ville akseptere til dømes møldgamal ferjeteknologi frå 70 talet», «knipe igjen augene, og øyrene og gje blaffen i å vurdere ny teknologi».

Til orientering er dette det samme næringslivet som forsker, utvikler, designer, bygger og selger det fremste og mest nyskapende i industrien. Det brukes millioner på å utvikle miljøvennlige løsninger, som for eksempel å bygge verdens første hydrogendrevne ferge.

At Frank Sve i samme åndedrag tillegger næringslivet og de øverste folkevalgte å si ”nei til demokratiet” er også en påstand vi tar sterk avstand fra.

I det grundige arbeidet som har ført til valget av Møreaksen, har de folkevalgte organer fulgt alle demokratiske spilleregler. De har vist en ansvarlighet og beslutningsdyktighet det står respekt av, og som har gitt resultater i form av plass i NTP.

Sve tar omkampen enda et steg videre når han tar til orde for å utsette hele fjordkrysningsprosjektet. Han krever at midlene i stedet skal gå til å ruste opp fylkesvegene. Sve vet godt at dette er to helt forskjellige prosjekter og budsjetter. Både Statsministeren og Samferdselsministeren har advart mot den omkampen som Frank Sve er frontfigur for.

Næringslivet og fylket trenger politikere som står ved sine veivalg og prioriteringer og som opptrer samlende.  I tråd med demokratiske spilleregler må debattene og diskusjonene foregå i forkant av beslutninger og vedtak, ikke når spaden skal settes i jorda. Å starte slike omkamper fører bare til splid og usikkerhet - og i verste fall at næringslivet og utviklingen i Møre og Romsdal blir satt tiår tilbake i tid.

Vi forventer derfor at arbeidet med Møreaksen går som planlagt.

Ålesund, 25.mai

Karl Inge Rekdal, Styreleder NHO Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook