Leserinnlegg

Utvikling i Fræna/Hustadvika uten e-skatt?

Jan Arve Dyrnes (Ap) er varaordfører i Fræna. 

Leserinnlegg

Geir Gjendemsjø har skrevet flere leserinnlegg om dette i forbindelse med sitt engasjement for aksjonsgruppen «nei til eiendomsskatt». Det er veldig flott at innbyggere engasjerer seg og ytrer seg i det offentlige rom, det fører derimot ansvar med det når man er talsperson for en «gruppe».

Budsjett og kommuneøkonomi handler først og fremst om mennesker. Kanskje aller mest om de som behøver kommunen sine tjenester mest!

Jeg opplever at kommunestyret i Fræna består av engasjerte innbyggere som ønsker kommunen det absolutt beste. En tidligere politiker i Fræna brukte å si: «Vettet er nok sånn noenlunde likt fordelt det». Det har jeg lært av og ser mer og mer at vi kan finne bedre løsninger sammen når vi får til en god dialog på tvers av alle parti i kommunestyret. Vi får også en mer styringsdyktig kommune.

Det er svært mye av det Gjendemsjø skriver som i beste fall må forstås som hinsides populisme eller mangel på innsikt. Noen av påstandene som er direkte feil i leserinnleggene, er blant annet hvor stort disposisjonsfondet bør være (KS har gitt kommunene tydelige føringer her), vi får mer penger når fellesnemda avslutter sitt arbeid, vi bruker ikke lån til investeringer - for å nevne noe.

Hvor vidt påstandene om at politikerne er trangsynt, grådig, ikke evner å ha flere tanker i hodet på en gang, er handlingslammet og atpåtil løgnere! Tja - det får andre vurdere. Det er i alle fall en kraftig karakteristikk av engasjerte innbyggere som bruker mye av fritiden sin på politikk! 

I tillegg fremsettes det «sannheter» om hva de ulike partiene har lovet om e-skatt, om skolestruktur osv til velgerne. Jeg oppfordrer Gjendemsjø til å lese programmene til de ulike politiske partiene.  Så får man i etterkant gjøre en vurdering av hvem som leverer best på det de har lovet velgerne!

Mange av de tingene som har blitt diskutert den siste tiden i Fræna politikken handler nettopp om hva vi egentlig har handlingsrom til. Dette er noen av de potensielle årlige kostnadene/utgiftene for Hustadvika kommune i et litt lengre perspektiv:

  • Jendem skole, flere paralleller kr 9 000 000,00
  • Kapitalkostnader investeringer skole kr 15 000 000,00
  • Bortfall av e-skatt på verk og bruk    kr 9 000 000,00
  • Basistilskudd for en av kommunene kr 12 000 000,00
  • Eide sitt underskudd kr 10 000 000,00
  • Sum kr 55 000 000,00

Dette er årlige kostander eller frafall av inntekter! Blir det redelig ovenfor innbyggerne å love nye skolebygg, ruste oss for veksten i antall eldre og samtidig fjerne eiendomsskatten når man ser et slikt utfordringsbildet?

De tallene som står ovenfor her er absolutt ikke eksakte, men det mest realistiske vi har fått fremlagt av rådmennene pr i dag. Jeg har vist til et slikt regnestykke tidligere, nå mener jeg det er realistisk å si at bortfall av e-skatt på verker og bruk ikke vil bli fullt så stort som jeg viste til da. Vi har fått et rundskriv fra departementet som sier vi skal få noe kompensasjon. Legg merke til at det kun er kapitalkostnader til investering i skole som er tatt med. Det er momenter som vil påvirke dette i positiv og negativ retning. Kommunestyret må vite disse tingene før man bygger skoler og annen infrastruktur for de neste 50 årene!

Hvor vil Gjendemsjø kutte kostander? Jeg minner om at rådmannen under budsjettbehandlingen i fjor mente at kommunestyret måtte utsette Haukås skole. Økonomisjef og rådmann sa altså at vi ikke hadde bæreevne til å løse fremtidsutfordringene dersom vi gikk inn for å bygge alle skolene nå! Dette var altså det faglige rådet vi fikk selv med eiendomsskatt. Hvor troverdig blir det å skulle gjøre det uten e-skatt?

Til opplysning så driver heller ikke kommunestyret eller kommunen bankvirksomhet. Vi avsetter til egenkapital for fremtidige store investeringer, det samme som man gjør i en privat husholdning eller i en bedrift. Store investeringer er nødvendig på flere områder og det vil det bli uavhengig av hvordan endelig skolestruktur for område Tornes til og med Sylte/Malme blir. Denne saken skal konkluderes senest i oktober i år, så kommunestyret har en tydelig milepælsplan for endelig beslutning. Saken handler faktisk om vi har bæreevne til å gi alle skolebarna i området gode trygge skolebygg og det absolutt beste pedagogiske tilbudet innenfor de økonomiske rammene vi har!

For egen del så er jeg helt tydelig på at jeg prioriterer at alle skolebarna skal ha trygge gode skolebygg før kutt i e-skatt, jeg både håper og jobber for at kommunestyret kan enes om løsninger som gjør at vi får til begge deler. Vi ser nødvendigheten av det!

Gjendemsjø sine innlegg om kommuneøkonomi er lite egnet til å opplyse debatten. Jeg er derimot grunnleggende enig i hans standpunkt – e-skatt og kommunale avgifter begynner å bli betydelig. Jeg opplever at kommunestyret jobber seriøst med disse utfordringene i et langsiktig perspektiv uten å love innbyggerne noe som er urealistisk!

Jan Arve Dyrnes

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook