LESERINNLEGG

Utred Romsdalsaksen!

«Skal vi som bor i nordfylket sitte stille og godta at vår reisetid til Sunnmøre/Vestlandet øker fordi Møreaksen løser interne samferdselsproblemer og kostnader i nye Molde kommune?»

Illustrasjon: Romsdalsaksen 

Leserinnlegg

Gjemnes SV ønsker en grundig utredning av Romsdalsaksen, selv om dette kan forsinke kryssinga av Romsdalsfjorden med noen år. Fram til da ønsker SV å bruke null-utslippsferger, og med god veistandard mellom fergene.

Valg av trasé over Romsdalsfjorden angår og berører alle i Møre og Romsdal!

I disse dager blir viktige avgjørelser i saken tatt. I leserinnlegg og ytringer er protestene og argumentene mot Møreaksen mange.

– Møreaksen er viktig for å bygge hele regionen

Midsunds kommunestyre har samlet seg om en felles uttalelse om Møreaksen.


I Molde aksjoneres og demonstreres det mot det som dette gigantprosjektet vil bety: En firefelts motorvei gjennom naturskjønne deler av byen med all den trafikken det medfører.

Romsdalsaksen er et alternativt trasévalg, uten undersjøiske tuneller, og kan bli en flott turistvei på lik linje med Atlanterhavsvegen. Lange tuneller blir iallfall ikke det!

For oss som bor på Nordmøre er Romsdalsaksen et klart bedre alternativ enn Møreaksen.

Romsdalsaksen vil korte ned avstanden mellom Sunnmøre og Nordmøre og dermed styrke Møre og Romsdal som region. Møreaksen vil gjøre avstanden lengre.

I tillegg tyder alt på at Møreaksen blir så dyr at andre prosjekt i fylket blir satt på vent i årevis.


Ønskes det at Møreaksen skal beslaglegge så mye av samfunnets ressurser når sannsynligvis et rimeligere og bedre alternativ finnes?

Har politikere som ikke kan stille seg dette spørsmålet og revurdere tidligere standpunkt, i det hele tatt noen tillit lenger?

Skal vi som bor i nordfylket sitte stille og godta at vår reisetid til Sunnmøre/Vestlandet øker fordi Møreaksen løser interne samferdselsproblemer og kostnader i nye Molde kommune?

KRONIKK

Blir det befolkningsvekst på Midsund av å bygge Møreaksen?

Bedre veger kan bidra til å nå målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret – spesielt prosjekter som gir kortere reisetid til byområder.

- Direkte feil om Møreaksen

Ledelsen i Møreaksen reagerer sterkt på at det spres det de mener er faktafeil om Møreaksen.


Gjemnes SV går derfor inn for en grundig utredning av Romsdalsaksen.

Og vi oppfordrer andre partier og politikere på Nordmøre til å komme på banen i denne saken!

Hilsen

Styret i Gjemnes SV

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook