LEDER MANDAG 20. SEPTEMBER

Uryddig å gå bort fra ordføreravtalen

VIL OVERTA: Randi Bergundhaugen skal etter avtalen om valgteknisk samarbeid mellom KrF, Sp, Høyre og Frp inn som ordfører hvis Geir Inge Lien får fast permisjon.   Foto: Olav Skjegstad

Det siste kommunen trenger er et betent samarbeidsklima mellom partigruppene.

Leder

Etterdønningene etter stortingsvalget merkes også i lokalpolitikken. Sist tirsdag sendte Fremskrittspartiet i Vestnes ut pressemelding om at partiet trekker seg fra avtalen som ble inngått for to år siden om fordeling av posisjoner og verv i kommunen. Sammen med partiene KrF, Senterpartiet og Høyre hadde Frp inngått en skriftlig avtale om at Geir Inge Lien fra Sp ble ordfører og Randi Bergundhaugen fra Høyre varaordfører. Avtalen inneholder også et eget punkt om at dersom Lien får fast permisjon fra ordførervervet, skulle varaordfører Bergundhaugen rykke opp og være ordfører. Lien er nå valgt inn på Stortinget. Det lar seg ikke gjøre å kombinere stortingsplass med fulltidsjobb som ordfører i Vestnes. Lien er dermed ute av bildet i kommunestyret de kommende fire åra.


Frp går ut av samarbeid i Vestnes

Går i opposisjon i protest mot at Randi Bergundhaugen (H) blir ny ordfører. – Veldig spesielt, svarer Bergundhaugen og viser til avtalen som ble inngått for to år siden.


I politikken som i forretningslivet er inngåtte avtaler til for å holdes. Det skal særdeles vektige grunner til hvis noen ikke lenger vil stå ved avtalen man har skrevet under på. Ut fra det vi kjenner til, er det vanskelig å se at det skulle være tungtveiende grunner til at Fremskrittspartiet ikke lenger vil vedkjenne seg avtalen. Fordelingen av plasser i formannskapet og hovedutvalgene blir den samme. Alle parter har vært kjent med at dersom ordfører Lien kom på Stortinget, ville varaordføreren rykke opp, og ny varaordfører velges. Det styrker heller ikke Frps avtalebrudd at lokallagslederen ikke vil utdjupe konkrete årsaker til avtalebruddet.


Randi Bergundhaugen skriver historie

Blir første kvinnelige ordfører i Vestnes

Høyre gjorde et dårlig valg og gikk kraftig tilbake, både på landsbasis og i Vestnes. Men i lokalpolitikken i Vestnes rykker Høyre opp, Randi Bergundhaugen (57) blir både første Høyre-ordfører og første kvinnelige ordfører i kommunen.


Stortingsvalget 13. september ga Frp 31,7 prosent av stemmene i Vestnes. Kanskje ligger noe av forklaringen der; at Frp som største parti i kommunen mener de burde vært spurt først om ordførerskiftet? En annen forklaring kan være at Frp som gjorde kampen mot Møreaksen til en av hovedsakene i valgkampen, er fortørnet over at en Høyre-ordfører som støtter Møreaksen, skal styre kommunen de neste to åra. Så vet både Frp, Høyre, KrF og Sp at avtalen var en valgteknisk avtale om fordeling av verv, og ingen avtale om samkjøring i politiske saker.


– Var dråpen som fikk begeret til å renne over

Fremskrittspartiet i Vestnes erkjenner at de har underskrevet en avtale med Krf, Sp og Høyre som utpeker Randi Bergundhaugen (H) til ny ordfører etter Geir Inge Lien. Men partiet trekker seg fra denne avtalen på grunn av lang tids misnøye.


I praksis oppnår Frp antakelig ikke annet enn å markere seg, og framstå som en uryddig avtalepartner. Partileder Sylvi Listhaug sa valgnatta at Frp framover skal være det ledende opposisjonspartiet. Partilederens budskap kan også ha smittet over på lokallag som Vestnes. Lokalpolitikerne i Vestnes har viktige saker å gripe fatt i framover. Økonomien er skral, og ny felles ungdomsskole står på vent. Det siste kommunen trenger er et betent samarbeidsklima mellom partigruppene som skal finne gode løsninger på innbyggernes vegne.