LEDER MANDAG 7.SEPTEMBER

De unge har forstått klimatrusselen

UMULIG KOMBINASJON: Skal Norge klare å halvere utslippene av klimagasser i løpet av ni år, blir det vanskelig å fortsette å hente opp mer olje og gass fra nye felt.   Foto: NTB

Norge kan ikke ri to hester; både hente opp mer olje og kutte klimagassutslippene.

Leder

Før sommeren var det bare de små miljøpartiene – SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre – som plasserte som sin viktigste sak i valgkampen å hindre at temperaturen på jordkloden stiger med 1,5 grader de neste 30 åra. De andre partiene har ment at vegbygging, bensinpriser, arbeidsplasser, skatt og mindre sosiale forskjeller mellom folk ville være de viktigste sakene. I starten av august ble valgkampopplegget snudd opp ned. Da la FNs klimapanel fram rapporten som viser hvor mye det haster med å få ned utslippene av klimagasser. Generalsekretæren i FN, António Guterres, betegnet alvoret i rapporten som «kode rød» for menneskeheten.

Etter at FNs klimarapport ble lagt fram, har klima- og miljøspørsmål dominert debatten. Sjøl om Norge er et lite land målt i innbyggere, er vi storeksportør av olje og gass – og dermed også stor eksportør av klimautslipp. Hva Norge gjør for å få ned utslippene av klimagasser, har betydning. Det kommer stadig tydeligere fram: Norge kan ikke ri to hester; både lete etter mer olje og gass og samtidig kutte klimagassutslippene betydelig. Og Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen å halvere utslippene i løpet av de neste ni åra.

I skolevalgdebattene siste uka har klima og miljø vært glohett tema. Skillet i politikken går mellom Frp og Høyre som vil fortsette oljeletingen, og Rødt, SV, MDG og Venstre som vil stoppe oljeletingen. Mellom dem står Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ha fortsatt stor olje- og gassaktivitet. Det interessante er at ungdomspartiene, Senterungdommen og AUF, er mye mer kritisk til moderpartienes olje-ja.

De unge har forstått klimatrusselen på en helt annen måte enn de eldre voksenpolitikerne. Ungdom skjønner at det ikke er mulig å kombinere kraftige kutt i klimagassutslipp hvis man samtidig henter opp stadig mer olje og gass. Denne uka kommer resultatene fra skolevalget i videregående skoler. Der går mange førstegangsvelgere. Vinner oljemotstanderne skolevalget, er det et forvarsel om hva som kan komme i stortingsvalget 13. september.