LEDER LØRDAG 11. JULI

Elevenes karakterbok vekker oppsikt

Har fått elevenes mening: Utdanningsavdelinga ,er representert ved Kariann D. Flovikholm, har fått klare tilbakemeldinger fra elevene hva som funket dårlig og bra med heimeskole. 

Hvordan stiller ledelsen ved hver skole seg til tilbakemeldingen fra elevene?

Leder

Gikk det knirkefritt å ha heimeskole for elevene i den videregående skolen? Den første store evalueringen av hvordan elevene opplevde denne våren da skolene stengte foreligger nå. 3.687 elever har gitt tilbakemelding til skoleeieren som er fylkeskommunen. Svarene elevene gir er på flere områder oppsiktsvekkende. Det finnes positive erfaringer, men mange elever hadde også negative opplevelser med å ha heimeskole.

For en tredel av elevene var perioden med heimeskole som en vanlig skolehverdag eller bedre. Men for det store flertallet var heimeskolen dårligere, med variasjon fra fag til fag. Elevene svarer også at de ved overgangen til heimeskole fikk god informasjon om hvem de kunne henvende seg til hvis noe var vanskelig heime eller på skolen i tida med fjernundervisning. Noe må likevel ha fungert dårlig, for tre av ti elever sier de hadde liten eller ingen kontakt med faglæren. Det er illevarslende hvis rundt 3.000 av ialt rundt 10.000 elever ved de videregående skolene opplevde å ha liten eller ingen kontakt med læreren som underviser i faget. Enda verre: Hver femte elev forteller at det var liten eller ingen kontakt med læreren som er deres kontraktlærer. Hvordan stiller ledelsen ved den enkelte skole seg til en slik tilbakemelding fra elevene? Hva sier skoleeieren?

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom de siste åra hatt veldig god oppfølging av elevene. Dette fylket er blant de beste i landet med å støtte ungdommene slik at de aller fleste gjennomfører videregående skole, og ikke dropper ut. Når en stor del av elevflokken forteller at de lærte mindre og slet med å holde motivasjon og oversikt i ukene med heimeundervisning, er det god grunn til bekymring. Vil flere unge droppe ut av skolen? Her har kontaktlærerne sin store oppgave med å følge og motivere hver enkelt elev.

Karakterboka elevene har gitt skoleeieren, er verdifull når nasjonale myndigheter skal avveie om skoler skal holdes stengt eller åpne. Det må stå svært mye på spill hvis skoler enda en gang må stenge dørene og vise elevene til heimeskole.