LEDER TIRSDAG 17. MARS

Takk til alle som jobber i helsevesenet

Krevende situasjon: I løpet av de første dagene har tusenvis av nordmenn uttrykt sin støtte til alle ansatte som må på jobb for å holde samfunnet i gang.   Foto: Marit Hommeda / Scanpix

Ved å vise omstillingsvilje kan vi alle bidra i en krevende situasjon.

Leder


Mens mange i vårt område jobber fra heimekontor er det flere tusen ansatte som ikke har noe valg. På sjukehuset, i helsevesenet og i en rekke andre samfunnskritiske funksjoner er det mennesker som må på jobb. For mange av dem innebærer dette at de blir eksponert mot mulig smitte. Alle disse fortjener en stor takk for innsatsen de legger ned. De utgjør en viktig del av samfunnets infrastruktur i krisesituasjonen landet nå opplever.

For å legge best mulig til rette for alle som er på jobb er det viktig at alle tar hensyn og følger rådene fra Folkehelse. Det er faktisk et viktig bidrag å følge råd og oppfordringer i en slik situasjon. Tenk på dem som jobber i utsatte posisjoner. Mange opplever nok at hverdagen brått har blitt vanskeligere. Ved å vise omstillingene og ta hensyn kan vi alle bidra til at dette blir litt lettere. Dette gjelder ikke bare i helsevesenet. Tenk også over situasjonen til alle som jobber i butikken, på offentlig transport og med reinhold.

Det er en årsak til at de som har en samfunnskritisk jobb i en slik situasjon får hjelp til barnepass. For kommunene er dette en krevende sak fordi at det er flere hensyn som må vurderes løpende. På grunn av smittefare kan vi ikke ha en dugnad i tradisjonell forstand. Man må løpende ta faglige hensyn og gjennomføre nye risikovurderinger.

Bidrag til samfunnsdugnaden gir hver enkelt fra sitt heim eller sin arbeidsplass. Slik kan man mobilisere en styrke som vil bli viktig de neste ukene. Dette ser man allerede på resultatene man har klart å skape på kort tid. Derfor var det også godt å se at Stortinget mandag kunne samle seg bak en ny, forsterket tiltakspakke. Og nok en gang er det viktig å understreke at dette er foreløpige tiltak.

I løpet av de første dagene har tusenvis av nordmenn uttrykt sin takknemlighet til de som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Gjennom ulike digitale løsninger har dette blitt formidlet ut slik at man ser styrken og krafta som ligger i å støtte hverandre.