Hareide må innfri ferjebrukernes krav

MÅ FINNE LØSNINGER: Det hviler et tungt ansvar på samferdselsminister Knut Arild Hareide for å finne en mer rettferdig løsning som kan gjøre ferjebillettene billigere.   Foto: SCANPIX

Det er alvor når ferjefylket Møre og Romsdal reiser seg i protest mot høye ferjetakster.

Leder

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kommer tirsdag 4. februar til Molde sammen med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) for å gjøre seg bedre kjent med hvordan de dyre ferjetakstene slår ut for enkeltmennesker og bedrifter. De to statsrådene fortjener ros for at de har satt Møre og Romsdal og ferjesituasjonen så høyt på dagsorden at de kommer for å møte lokalbefolkningen og politikerne her. Hareide og Helleland har forstått at ferjeopprøret ikke er et blaff som går over. Folk er fortvilt og opprørt over å må betale ferjetakster som ligger langt over det vegbrukerne i sentrale strøk av landet betaler i bompenger.

Det er urealistisk å forvente at samferdselsministeren kommer til Molde med ferdige løsninger og millioner av kroner i reiseveska for å gjøre ferjereisene rimeligere. Men ministeren kommer til å bli møtt med flere krav han og regjeringa blir nødt å innfri.

1. Det må være et likt prissystem på ferjene, i den forstand at trafikantene har de samme rabattordningene enten man reiser med riksvegferjer eller fylkesvegferjer.

2. Autopass-prinsippet må sees på med nytt blikk. Skal kun kjøretøy betale, mens passasjerer reiser gratis, blir billettprisene for kjøretøy urimelig høye, spesielt for pendlere og bedriftskunder.

3. Finansieringen av miljøferjer. Stortinget vedtok at ferjene skal være lavutslipps- eller nullutslippsferjer. Møre og Romsdal fulgte lojalt opp, men ekstrakostnaden ved å bestille miljøferjer ble en kvernstein rundt halsen på fylkeskommunene. Staten må betale mer av kostnaden. Pengene må komme før sommeren.

Et større tema som angår hele landet, er om elbiler skal betale så lite på ferjene som de gjør i dag.

Det er alvor når ferjefylket Møre og Romsdal reiser seg i protest mot urimelig høye ferjetakster. Deler av skylda har fylkespolitikerne med pengebruken sin, men staten har ansvaret for at det er rettferdighet i den grunnleggende finansieringen av ferjene kystfylkene er avhengig av. Knut Arild Hareide og Linda Helleland gjør klokt i å ikke undervurdere krafta i ferjeprotestene.