LEDER TORSDAG 30. JANUAR

Trenger en nullvisjon mot mobbing

Rettighet: – Alle barn har rett til en trygg og god skolehverdag, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vi vet at i verste fall kan mobbing føre til alvorlig sjukdom og død.

Leder

Færre skoleelever opplever mobbing enn i fjor. Men nedgangen er liten, ifølge Elevundersøkelsen for 2019, som ble publisert i går. Det er elevene i 5. klassetrinn som opplever mest mobbing. 6 prosent av elevene i Norge svarer at de opplevde å bli mobbet.

– Jeg tenker at det fortsatt er for mange, og at det går litt for sakte ned når det bare er en endring på 0,1 prosentpoeng fra i fjor. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) til Aftenposten.

Mobbing er et stort samfunnsproblem. Over mange år har det vært brukt store ressurser og lagt ned mye godt arbeid for å redusere problemet. Men samtidig må vi erkjenne at det også i 2020 fortsatt er for mange som opplever mobbing.

Den som opplever mobbing kan bli alvorlig traumatisert, og vi vet at i verste fall kan mobbing føre til alvorlig sjukdom og død. En forskergruppe ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) fant at det ikke bare er den som blir mobbet som har større risiko for å få dårligere livskvalitet som ung voksen. Alle som har vært involvert i mobbing på en eller annen måte, rapporterte om at de hadde flere psykiske problem enn de som ikke hadde vært i mobbesituasjoner.

Ved årtusenskiftet lanserte daværende statsminister Kjell Magne Bondevik nulltoleranse for mobbing på norske skoler og arbeidsplasser. Arbeidet ble ytterligere styrket da regjeringa i 2017 innførte den såkalte mobbeloven og året seinere da alle fylker fikk mobbeombud.

Men fortsatt må det arbeides systematisk og bevisst for å redusere trakassering og mobbing. Vi trenger, som i trafikken, en nullvisjon mot mobbing. I trafikksikkerhetsarbeidet har nullvisjonen ført Norge fram til å bli verdens tryggeste land i trafikken. Det bør vi også bli i skolegården og på arbeidsplassene. Skolene og kommunene har ansvaret for at barn har et trygt læringsmiljø, men vi må alle bidra for et mobbefritt samfunn.