LEDER LØRDAG 18. JANUAR

Nabopraten med Sunnmøre må tas

God begynnelse: Felles styremøte mellom Sunnmøre regionråd og Romsdal regionråd er en god start på nabopraten der regionene i fylket ser hva de kan samarbeide om.   Foto: Privat

Møre og Romsdal kan ikke framstå som det konstante kranglefylket.

Leder

Tonen er slått an for å se hvordan Romsdal og Sunnmøre best kan samarbeide. Denne uka har styrene i de to regionrådene, Romsdal regionråd og Sunnmøre regionråd hatt felles styremøte i idylliske omgivelser på Storfjord Hotel. Hensikten var å snakke sammen om saker som opptar kommuneledelsen både på Sunnmøre og i Romsdal.

Det mangler ikke på temaer der det er åpenbart at regionene har mye å vinne på å finne fram til felles løsninger og argumentere for løsningene overfor sentrale myndigheter. Her er noen saker som opptar kommunene: Kostnadene med nytt nødnett, forberedelsene til helsevesenets nye datasystem Helseplattformen, energiforsyningen, bærekrafta i reiselivet, avfallshåndtering og gjenvinning. Vi kan plusse på med helsetilbud og sjukehus, transportkorridorer for biler og tog. Både nord, sør og øst for Møre og Romsdal har det blitt større regioner fra årsskiftet. Møre og Romsdal er blant de minste regionene i landet. Det bør være drivkraft stor nok for at regionrådene ser at de er avhengig av felles styrke for å bli hørt. Nabopraten mellom Sunnmøre og Romsdal er nødvendig. Vi kan inkludere forholdet til regionrådet på Nordmøre, Orkidé, i den samme fellestenkingen.

Personkjemi er ikke uvesentlig i relasjonsbyggingen. Vi har inntrykk av at samtalene mellom de tre regionrådslederne Jan Ove Tryggestad fra Sunnmøre, Torgeir Dahl fra Romsdal og Kjell Neergaard fra Orkidé går uanstrengt. Det er en bra forutsetning for å oppnå noe. Å snakke om samarbeid i dette fylket fyrer sikkert ikke opp lokalpatrioter like sterkt som når det er fogderikamp. I det store bildet har alle regionene større muligheter til å få positiv utvikling gjennom samspill enn gjennom sololøp. Det kreves klokskap fra de politiske lederne, for flere av de samme politikerne som sitter i regionrådene sitter også i fylkestinget, og der går striden heftig rundt videregående skoler, ferjesamband og vegprosjekt. Det interessante blir: Klarer politikerne å se forbi saker som er opplagt å konkurrere om lokalt, og finne saker man kan samarbeide om? Møre og Romsdal kan ikke framstå som det konstante kranglefylket.