Ta vare på kommunehistorien

AVSKJEDSGAVE: Ordfører Rolf Jonas Hurlen ble takka av som den siste ordføreren i Nesset kommune.   Foto: Svein Magne Øverås

Det er en rik kommunehistorie med mye stolthet som nå videreutvikles

Leder

Desember er en måned hvor de kommunale møtene kommer tett. For noen av kommunene er det ekstra spesielt i år. Sandøy, Fræna, Midsund, Molde, Nesset og Eide kommune avvikler sine siste møter med den «gamle» kommunestrukturen. Etter nyttår er det de nye reformkommunene som gjelder. Størst blir kanskje overgangen for Midsund, Nesset og Sandøy som nå blir en del av en større bykommune. Ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset kommune minnet om kommunens kjerneverdier da han holdt sitt siste innlegg i Nesset.

Det nye året blir et spennende år i politikken. Kommunedirektørene har allerede signalisert at det blir tøffe tak økonomisk. Samtidig skal folkevalgte fra by og land jobbe sammen for nye storkommuner. Det vil være en utfordring å jobbe fram helhetlig politikk. Frykten for såkalt postadressepolitikk lever både i by og bygd. Det er verdt å merke seg det Rolf Jonas Hurlen sier om at grunnmuren for den nye kommunen er intensjonsavtalen. Videre oppfordrer han de folkevalgte til å se hele kommunen under ett, også i framtida.

Det er en rik kommunehistorie som nå videreutvikles. Alle de fem nevnte kommunene har sin historie, sine symbol og sine verdier. Alle slagord, visjoner og kommunevåpen kan ikke tras med videre. Kommunene må nå samles om en felles retning videre. Dette innebærer at man må både gi og ta. I de mindre kommunene kan det være en redsel for at noe blir borte på vegen. Den faren er sjølsagt til stede, samtidig vil historien ligge der. På rådhusene henger det bilder, gaver og dokumenter som forteller om kommunens opphav og historie. Disse må tas vare på.

Det planlegges nå markeringer for de nye kommunene i Hustadvika, Molde og Ålesund. Dette arbeidet er viktig for å bygge en ny plattform. De nye kommunene må i de første åra finne seg i at resultat konstant vil bli målt opp mot tidligere praksis. Samtidig er ikke behovet for fornying noe mindre. Flere av de nye storkommunene kom til gjennom en erkjennelse av at det ville bli vanskeligere å være liten i åra som kommer. En utfordring blir å synliggjøre verdien av større enheter for både by og bygd.