LEDER TIRSDAG 3. DESEMBER

Advarsel om rus i ungdomsmiljøene

SLÅR ALARM: Politiet uttrykker bekymring for narkotikabruk i enkelte ungdomsmiljøer. Eirik Valved og Richard Merlid frykter at foreldre er for naive.  Foto: Bjørn Brunvoll

Gjennom dialog kan man gjøre flere ungdom rustet til å ta gode valg.

Leder

Politiet i Molde er bekymret for rusbruk i ungdomsmiljøet i regionen. Under et møte i politirådet sist uke ble det spesielt uttrykt bekymring for 2020-kullet med russ. Politiet sier at de har mottatt flere meldinger knyttet til narkotika, og at de derfor frykter at narkotika er mer utbredt blant skoleelevene. Ifølge politiet er det jevnt over lett å få tak i forbudte stoffer i Romsdal. Politiet ber utleiere som leier til russefester om å stille strengere krav til vakthold.


Politiet etter endring av festkultur: Slår alarm til kommuneledelsen om narkotikabruk

Politiet slår alarm om narkobruk i russekullet 2020

Politiet forventer mer narkotikabruk blant 2020-russen enn før. De ber foreldre være på vakt og forberede barna på at de vil havne i situasjoner hvor de må ta et valg.

 

Det er en viktig bekymring politiet kommer med. Rus i ungdomsmiljø er en sammensatt problemstilling. Gjennom å være tydelig sørger man for at oppmerksomheten til ungdom og foreldre øker. Samtidig adresserer man et behov for at flere instanser spiller sammen. Gjennom helga har foreldre delt meldinger på sosiale medier der de oppfordrer hverandre til tilstedeværelse, omtanke og åpenhet. Samtidig er det viktig at politiet jobber sammen med ungdomsmiljøene om denne problemstillingen. I dette arbeidet må forebyggende aktiviteter prioriteres.

Flere lokalaviser i Norge har hatt liknende oppslag de siste månedene. Økt tilgjengelighet og en normalisering av narkotika gjennom tv-serier er blant årsakene som nevnes for at narkotika har blitt mer utbredt i ungdomskulturer. I tillegg er der en bekymring for at dagens ungdom blir eksponert for sterkere stoffer enn tidligere. Advarsler og bekymringsmeldinger må framføres på en slik måte at det virker. Det er viktig å understreke at en stor andel av ungdommene fortsatt tar avstand fra narkotika. I kommunikasjon er det viktig at man ikke generaliserer og stempler en gruppe. Samtidig må man vise interesse for hvordan ungdommen har det.

Utspillet fra politiet i Molde må følges opp, og man bør være spesielt oppmerksomme på initiativ fra ungdommene sjøl. Forpliktende avtaler mellom venner kan være et slikt verktøy. Gjennom dialog kan man gjøre flere ungdom rustet til å ta gode valg.