LEDER TIRSDAG 26. NOVEMBER

Samarbeid kan styrke begge byer

Vil samarbeide: Sorenskriver Ole Ingar Ødegård i Nordmøre tingrett og sorenskriver Svein Eikrem (t.h.) i Romsdal tingrett ønsker mer samarbeid.   Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Ved å redusere debatten til å handle om lokalisering blir man med på det politiske spillet.

Leder

Sorenskriverne i Molde og Kristiansund går sammen mot domstolsadministrasjonens (DA) foreslåtte sentralisering. I slutten av september ble det lagt fram en rapport som foreslår å kutte antall tingretter fra 60 til 22. For Møre og Romsdal innebærer dette at tingrettene i Molde og Volda foreslås nedlagt. Samtidig foreslås det at Nordmøre tingrett og Sunnmøre tingrett samles i «Møre og Romsdal tingrett». Den nye tingretten skal lagges til Ålesund, med et kontorsted i Kristiansund.


Molde og Kristiansund styrker samarbeidet:

Står sammen for å bevare lokale domstoler

Sorenskriverne i Molde og Kristiansund tar opp kampen mot Domstoladministrasjonens sentralisering.


Det er positivt at sorenskriverne i Molde og Kristiansund nå går sammen om å bevare domstolene i byene. Ved å redusere denne debatten til å handle om lokalisering blir man med på det politiske spillet. Da er det langt mer konstruktivt å synliggjøre verdien av den eksisterende strukturen, samt vise mulige fordeler ved ytterligere samarbeid. De to sorenskriverne er klare på at de ønsker å samarbeide mer enn de gjør i dag.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) var med på å forvirre da han innledet diskusjonen med å vise til reiseavstander til og fra Hustad fengsel. Derfor bør ministeren vise interesse for invitasjonen han nå får fra tingrettene i Nordmøre og Romsdal. Slik kan statsråden få kunnskap om hvordan sorenskriverne opplever dagens arbeidssituasjon. Samtidig kan man jobbe videre med tanken om utvidet samarbeid. Ofte konkluderer man raskt med at sentralisering er den beste løsningen. Man bør også se på hva man mister med en slik løsning. Sorenskriver Eikrem i Molde er kritisk til manglende politisk prioritering av tingrettene

En desentralisert modell for tingrettene er viktig for folks rettssikkerhet. Samtidig er fagmiljøene rundt en tingrett viktige for lokalmiljøene. Samarbeidstanken er positiv, og viser at Nordmøre og Romsdal kan jobbe sammen for å sikre gode løsninger for begge de store byene. Sentraliseringsbølgen skaper unødig dragkamp mellom mange lokalsamfunn. Fort kan man glemme de positive effektene man kan oppnå med breiere samarbeid.